HE 108/2007

laiksi varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.10.2007 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 16.10.2007

Käsittely päättynyt 23.10.2007 VaVM 13/2007 vp

Käsittelyvaiheet

19.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.10.2007

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

23.10.2007

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 13/2007 vp

Verojaosto

17.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Jarmo Mattsson, Verohallitus

- kehittämispäällikkö Annika Suorto, Suomen Kuntaliitto

19.10.2007

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.