HE 108/2013

HE 108/2013

eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 25.09.2013

Käsittely päättynyt 15.10.2013 VaVM 17/2013 vp

Käsittelyvaiheet

27.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

27.09.2013

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

15.10.2013

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 17/2013 vp

Verojaosto

01.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Marja Niiranen, valtiovarainministeriö

- erityisasiantuntija Tuula Karjalainen, valtiovarainministeriö

- finanssisihteeri Reetta Varjonen-Ollus, valtiovarainministeriö

- johtava asiantuntija Soili Sinisalo, Verohallinto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Ei huomautettavaa:

- OKM ja STM

08.10.2013

Valmistava keskustelu

09.10.2013

Esitelty mietintöluonnos

​​​​