HE 108/2014

eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.09.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 02.09.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 03.09.2014

Käsittely päättynyt 21.04.2015

Käsittelyvaiheet

05.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

21.04.2015

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 03.09.2014

Käsittely päättynyt 21.04.2015

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

05.09.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

30.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Riitta Burrell, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- sosiaalineuvos Viveca Arrhenius, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö (K)

- professori Lasse Lehtonen, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

08.10.2014

Jätetty asia pöydälle

16.10.2014

Jätetty asia pöydälle

19.12.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- sosiaali- ja terveysministeriön vastine

13.01.2015

Epävirallinen keskustelu

14.01.2015

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- kuulluilta asiantuntijoilta sosiaali- ja terveysministeriön vastineesta

28.01.2015

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö (K)

- professori Lasse Lehtonen, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

05.02.2015

Päätetty jatkokäsittelystä.

- pyydetään STM:ltä arvio asian käsittelyn jatkomahdollisuuksista

19.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- Ulkoasiainministeri Tuomiojan ja peruspalveluministeri Huovisen kirje

Jätetty asia pöydälle

06.03.2015

Päätetty jatkokäsittelystä.

- lähetetään saadut asiantuntijalausunnot sosiaali- ja terveysministeriölle

21.04.2015

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.