HE 109/2009

laiksi perusopetuslain muuttamisesta

Ministeriö: Opetusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.09.2009 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 10.09.2009

Käsittely päättynyt 21.05.2010 SiVM 4/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Jussi Pihkala, opetusministeriö

- hallitusneuvos Outi Luoma-aho, opetusministeriö

19.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Timo Lankinen, Opetushallitus (K)

- johtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus

- opetusneuvos Irmeli Halinen, Opetushallitus

- johtaja Anneli Kangasvieri, Suomen Kuntaliitto (K)

- lakimies Marja Lahtinen, Suomen Kuntaliitto

- koulutusasiain päällikkö Olli Luukkainen, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry (K)

- koulutussihteeri Sari Kokko, Näkövammaisten Keskusliitto ry (K)

- oikeuksienvalvontalakimies Liisa Murto, Näkövammaisten Keskusliitto ry

Merkitty saapuneeksi

- Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön kannanotto 22.9.2010

23.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- suunnittelija Tuula Tuominen, Valtakunnallinen vammaisneuvosto (K)

- lakimies Irma Pahlman, sosiaali- ja terveysministeriö

- erityisluokanopettaja Timo Oksanen, Suomen erityiskasvatuksen liitto ry (K)

02.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutuspäällikkö Marjo Reunanen, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry (K)

05.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisopettaja Kristiina Sojamo-Hetemaa, Taipalsaaren kunta (K)

- sivistystoimenjohtaja Mikko Saari, Kajaanin kaupunki (K)

- toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila, Suomen Vanhempainliitto (K)

11.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusjohtaja Esa-Matti Järvinen, Oulun yliopisto (K)

- apulaisrehtori Seppo Karppinen, Sairaalakoulun yksikkö, Oulu (K)

- rehtori Jaakko Perälä, Kauhavan yläkoulu (K)

- puheenjohtaja Reijo Runsas, Luja ry (K)

- puheenjohtaja Elisa Heikkinen, Suomen Puheterapeuttiliitto ry (K)

- puheenjohtaja Matti Sippola, Luokanopettajaliitto ry (K)

23.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Hannele Niemi, (K)

26.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varapuheenjohtaja Mervi Murto, Aineopettajaliitto AOL ry (K)

- perusopetusjohtaja Mari Routti, Lappeenrannan kaupunki (K)

- koordinaattori Merja Koivisto, KELPO - tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta, Alajärvi (K)

07.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sivistystoimenjohtaja Ahti Karvonen, Haapavesi (K)

- johtava rehtori Arto Ainonen, Kemin kaupunki (K)

- koulutuspäällikkö Sirpa Oja, Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus (K)

- koulutustoimitsija Kaijamaija Parviainen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (K)

- rehtori Eija Valanne, Suomen harjoittelukoulujen opettajat ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Opetushallitus (K)

- Helsingin kaupungin opetusvirasto (K)

09.04.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen CP-liitto ry

13.04.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry

20.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Jussi Pihkala, opetusministeriö (K)

- hallitusneuvos Eeva-Riitta Pirhonen, opetusministeriö (K)

27.04.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Lasten Parlamentti (K)

- Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

27.04.2010

Valmistava keskustelu

29.04.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

29.04.2010

Jatkettu valmistava keskustelu

11.05.2010

Yleiskeskustelu

18.05.2010

Yksityiskohtainen käsittely

20.05.2010

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

21.05.2010

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi