HE 109/2012

eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 24.09.2012

Käsittely päättynyt 29.11.2012 TaVM 14/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

16.10.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

25.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Arto Rajala, työ- ja elinkeinoministeriö

- ylitarkastaja Johanna Juvonen, työ- ja elinkeinoministeriö

- ylijohtaja Riku Huttunen, Energiamarkkinavirasto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Energiateollisuus ry (K)

- Fingrid Oyj (K)

- Suomen Kaasuyhdistys ry (K)

06.11.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

22.11.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 31/2012 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Arto Rajala, työ- ja elinkeinoministeriö

- neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam, oikeusministeriö

Valmistava keskustelu

27.11.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering (K)

29.11.2012

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 29.11.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 14/2012 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 24.09.2012

Käsittely päättynyt 21.11.2012 PeVL 31/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

26.09.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

10.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Arto Rajala, työ- ja elinkeinoministeriö

- ylitarkastaja Johanna Juvonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Janina Groop-Bondestam, oikeusministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus (K)

24.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Merja Sandell, valtiovarainministeriö

- professori (emeritus) Antero Jyränki, (K)

- professori Jaakko Ossa, (K)

06.11.2012

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen lausunto

09.11.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ålandsdelegationen (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Olof Olsson, (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Avenanmaan maakunnan hallitukselta

15.11.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

20.11.2012

Merkitty saapuneeksi

- lausuntoluonnos

21.11.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 31/2012 vp