HE 11/2005

HE 11/2005

laiksi opintotukilain muuttamisesta ja opintolainavähennyksen edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Ministeriö: Opetusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.02.2005 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten
Sivistysvaliokunta lähettänyt 01.03.2005 valtiovarainvaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 8/2005LA 9/2005

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 23.02.2005

Käsittely päättynyt 20.05.2005 SiVM 5/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

22.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Leena Koskinen, opetusministeriö

24.02.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

24.02.2005

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 8/2005 vp, LA 9/2005 vp

Jatkettu I käsittely

01.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Markku Mertala, Verohallitus (K)

- sosiaalipoliittinen sihteeri Elina Karjalainen, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- hallituksen jäsen Niko Kyynäräinen, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry

- sosiaalipoliittinen sihteeri Jouni Parkkonen, Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry (K)

01.03.2005

Pyydetty lausunto:

- VaV

10.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto (K)

- etuuspäällikkö Paula Viljanen, Kansaneläkelaitos (K)

- tutkija Tarja Kallonen, Suomen Pankkiyhdistys (K)

01.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Tampereen yliopiston ja Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan lausunto

14.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Kati Kokkonen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI ry (K)

- puheenjohtaja Joonas Turunen, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (K)

14.04.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- VaVL 12/2005 vp

21.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Ulla Ekberg, Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

- pääsihteeri Sari Loijas, Valtakunnallinen vammaisneuvosto (K)

- olympiakomitean opintokoordinaattori Tuuli Merikoski-Silius, Suomen Olympiakomitea (K)

26.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Noora Ojala, Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunta TOKYO (K)

- puheenjohtaja Ville Komppa, Sibelius-Akatemian ylioppilaskunta SAY

26.04.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

11.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- opetusministeriön asetusluonnos 26.4.2005.

11.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- opetusministeriön muistio 10.5.2005.

17.05.2005

Yleiskeskustelu

20.05.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVM 5/2005 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 02.03.2005

Käsittely päättynyt 08.04.2005 VaVL 12/2005 vp

Käsittelyvaiheet

04.03.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

04.03.2005

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

Jatkettu I käsittely

08.04.2005

Esitelty verojaoston (VeJ) lausuntoluonnos.

Valmistunut:

- VaVL 12/2005 vp

Verojaosto

08.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Panu Pykönen, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Leena Koskinen, opetusministeriö

- hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Markku Mertala, Verohallitus

- etuuspäällikkö Paula Viljanen, Kansaneläkelaitos (K)

- erityisasiantuntija Juha Mynttinen, Suomen Kuntaliitto (K)

- tutkija Tarja Kallonen, Suomen Pankkiyhdistys (K)

09.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto (K)

- sosiaalipoliittinen sihteeri Elina Karjalainen, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- hallituksen jäsen Niko Kyynäräinen, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- sosiaalipoliittinen sihteeri Jouni Parkkonen, Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry (K)

- palveluyksikön päällikkö Maijaleena Korppoo, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia (K)

- pääekonomisti Jaana Kurjenoja, Veronmaksajain Keskusliitto (K)

17.03.2005

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen lausunto

31.03.2005

Yleiskeskustelu

01.04.2005

Yksityiskohtainen käsittely

07.04.2005

Esitelty verojaoston (VeJ) lausuntoluonnos.