HE 110/2008

laeiksi kuntien valtionosuuslain ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2008 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 22.09.2008

Käsittely päättynyt 20.11.2008 HaVM 19/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kansaneläkelaitos (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

05.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kunnankamreeri Sture Lindqvist, Sipoon kunta (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin kaupunki (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

20.11.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 19/2008 vp