HE 110/2010

HE 110/2010

henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien parantamiseksi sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisen edistämiseksi sellaisten päätösten osalta, jotka on tehty vastaajan ollessa poissa oikeudenkäynnistä, tehdyn neuvoston puitepäätöksen eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.09.2010 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 08.09.2010

Käsittely päättynyt 29.10.2010 LaVM 20/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

13.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö (K)

- valtionsyyttäjä Mika Illman, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- asianajaja Satu Wartiovaara, Suomen Asianajajaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- keskusrikospoliisi

19.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- käräjätuomari Petteri Palomäki, Pirkanmaan käräjäoikeus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö

22.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriön kirjallinen vastine.

26.10.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

29.10.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 20/2010 vp

​​​​