HE 110/2013

HE 110/2013

eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 52/2013

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 25.09.2013

Käsittely päättynyt 22.11.2013 VaVM 26/2013 vp

Käsittelyvaiheet

27.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

27.09.2013

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

22.11.2013

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

22.11.2013

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 52/2013 vp

Valmistunut:

- VaVM 26/2013 vp

Verojaosto

01.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö

- energiainsinööri Antti Saastamoinen, Tullihallitus

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- VTT (K)

16.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- veroasiantuntija, VT Mika Jokinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

- ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- johtaja Anna Lundén, Suomen Yrittäjät ry

- ekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola, Veronmaksajain Keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry (K)

18.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yhteiskuntasuhdepäällikkö Seppo Loikkanen, Neste Oil Oyj (K)

25.10.2013

Valmistava keskustelu

05.11.2013

Merkitty saapuneeksi

- VM:n lisäselvitys.

19.11.2013

Esitelty mietintöluonnos

​​​​