HE 110/2014

HE 110/2014

eduskunnalle laiksi vankeuslain muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.09.2014 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 10.09.2014

Käsittely päättynyt 17.10.2014 LaVM 10/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.09.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

25.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Matti Vartia, oikeusministeriö (K)

- pääjohtaja Esa Vesterbacka, Rikosseuraamuslaitos (K)

- johtava hallintovouti Jorma Niinivirta, Valtakunnanvoudinvirasto (K)

- aluejohtaja Katri Järvinen, Etelä-Suomen rikosseuraamusalue (K)

- johtaja Taina Nummela, Vaasan vankila (K)

07.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö

07.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- Vaasan vankilan ja Rikosseuraamuslaitoksen lisäselvitykset

17.10.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 10/2014 vp

​​​​