HE 111/2003

ajoneuvoverolaiksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.11.2003 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 125/2003 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 05.11.2003

Käsittely päättynyt 03.12.2003 VaVM 36/2003 vp

Käsittelyvaiheet

07.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

07.11.2003

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

Jatkettu I käsittely

03.12.2003

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 125/2003 vp

Valmistunut:

- VaVM 36/2003 vp

Verojaosto

06.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Heikki Kuitunen, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Pertti Normia, sisäasiainministeriö (K)

- liikenneneuvos Kari Saari, liikenne- ja viestintäministeriö

- esittelijäneuvos Marina Äimä, korkein hallinto-oikeus (K)

- yksikönjohtaja Olli Lindroos, Ajoneuvohallintokeskus (K)

- johtaja Reijo Virtanen, Tullihallitus

- yli-insinööri Olavi Koskinen, Tiehallinto (K)

- Landshövding Peter Lindbäck, länsstyrelsen på Åland (K)

12.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Pentti Rantala, Autoalan Keskusliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Pekka Puputti, Autotuojat ry (K)

- toimitusjohtaja Matti Peltola, Koneyrittäjien liitto (K)

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- viestintäjohtaja Nina Nizovsky, Suomen Taksiliitto (K)

- johtava lakimies Juha Koponen, Veronmaksajain Keskusliitto (K)

- toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry (K)

- johtaja Pasi Moisio, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- puolustusministeriön kirjallinen lausunto 11.11.2003

Merkitty saapuneeksi

- Linja-autoliiton kirjallinen lausunto

14.11.2003

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen lausunto

Yleiskeskustelu

18.11.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

19.11.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

21.11.2003

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Heikki Kuitunen, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Merja Sandell, valtiovarainministeriö

- yksikönjohtaja Olli Lindroos, Ajoneuvohallintokeskus (K)

25.11.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

02.12.2003

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

03.12.2003

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.