HE 111/2007

HE 111/2007

laiksi yhteismetsälain muuttamisesta

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.10.2007 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 18.10.2007

Käsittely päättynyt 04.12.2007 MmVM 8/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Vilppu Talvitie, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylijohtaja Pauli Karvinen, Maanmittauslaitos (K)

- metsänhoitaja Jukka Matilainen, Hämeen-Uudenmaan metsäkeskus (K)

- metsä- ja ympäristölakimies Tommi Siivonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

- metsäasiantuntija Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry (K)

09.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Jukka Aula, Pohjois-Suomen Metsänomistajain liitto ry (K)

13.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Kasper Nurmi, Mustialan yhteismetsät (K)

- puheenjohtaja Eero Törmänen, Pohjois-Suomen yhteismetsien yhdistys ry (K)

20.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Vilppu Talvitie, maa- ja metsätalousministeriö (K)

21.11.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

27.11.2007

Asia poistettu esityslistalta.

30.11.2007

Valmistava keskustelu

04.12.2007

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 8/2007 vp

​​​​