HE 111/2008

laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2008 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 22.09.2008

Käsittely päättynyt 21.11.2008 StVM 28/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.11.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 33/2008 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö

- kehittämispäällikkö Jouko Heikkilä, Suomen Kuntaliitto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

21.11.2008

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuntaliiton lisäselvitys

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 28/2008 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 22.09.2008

Käsittely päättynyt 18.11.2008 HaVL 33/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

24.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö

- budjettineuvos Jouko Narikka, valtiovarainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

04.11.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kansaneläkelaitos (K)

05.11.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.11.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 33/2008 vp