HE 111/2011

eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.11.2011 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 08.11.2011 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 08.11.2011 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 09.11.2011

Käsittely päättynyt 30.03.2012 StVM 1/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.11.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

13.12.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 9/2011 vp

29.02.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Antti Klemola, Kansaneläkelaitos (K)

- erityisasiantuntija Ellen Vogt, Suomen Kuntaliitto (K)

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- asiantuntija, OTK Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- ekonomisti Ilkka Kaukoranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry

07.03.2012

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön kirjelmä

08.03.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 2/2012 vp

14.03.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

22.03.2012

Merkitty saapuneeksi

- Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kannanotto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

30.03.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 1/2012 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 09.11.2011

Käsittely päättynyt 07.03.2012 PeVL 2/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.11.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.11.2011

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

09.02.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Raija Huhtanen, (K)

28.02.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

07.03.2012

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 2/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 09.11.2011

Käsittely päättynyt 09.12.2011 TyVL 9/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.11.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

16.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö

22.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriö

25.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

- lakimies Antti Klemola, Kansaneläkelaitos (K)

- toimialapäällikkö Merja Nyström, Helsingin työ- ja elinkeinotoimisto (K)

- toimistopäällikkö Olli Häkkinen, Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta (K)

02.12.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- projektipäällikkö Olli Vihanta, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hyvinvointipalveluiden johtaja Antti Parpo, Kaarinan kaupunki (K)

07.12.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.12.2011

Merkitty saapuneeksi

- Hämeenlinnan seudun työvoiman palvelukeskus

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 9/2011 vp