HE 111/2014

HE 111/2014

eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.09.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 19/2014

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 10.09.2014

Käsittely päättynyt 03.12.2014 TyVM 11/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

11.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.09.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

12.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Timo Makkonen, oikeusministeriö (K)

- johtaja Kirsi Pimiä, oikeusministeriö

- hallitussihteeri Johanna Hautakorpi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet, Vähemmistövaltuutetun toimisto

- syrjintälautakunnan sihteeri Juhani Kortteinen, syrjintälautakunta (K)

12.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriö (K)

- tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen, tasa-arvovaltuutetun toimisto (K)

- lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, Lapsiasiavaltuutetun toimisto (K)

- Tasa-arvolautakunta (K)

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.