HE 112/2004

HE 112/2004

eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.06.2004 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 15.06.2004 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn yhdistettyHE 5/2005

Hallintovaliokunta

Saapunut: 15.06.2004

Käsittely päättynyt 15.06.2005 HaVM 13/2005 vp

Käsittelyvaiheet

16.06.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

22.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

23.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Pertti Laitinen, sisäasiainministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jukka Nurmio, ympäristöministeriö (K)

- hallitusneuvos Jaana Koski, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

24.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintoneuvos Pirkko Ignatius, korkein hallinto-oikeus

- ylituomari Liisa Sahi, Helsingin hallinto-oikeus

- hallinto-oikeustuomari Matti Haapaniemi, Kouvolan hallinto-oikeus

- asianajaja Mikko Kemppainen, Suomen asianajajaliitto

Merkitty saapuneeksi

- Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen (Ålands förvaltningsdomstol) kirjallinen lausunto

25.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- esittelijäneuvos Arja Myllynpää, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (K)

- johtava lakimies Alf Henriksson, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Vakuutusvalvontaviraston, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n ja Veronmaksajain keskusliitto ry:n kirjalliset lausunnot

01.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- hallituksen jäsen Asko Eloranta, Julkiset Oikeusavustajat ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:n kirjallinen lausunto

31.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

03.06.2005

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön kirjallinen muistio.

Epävirallinen keskustelu

07.06.2005

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 5/2005 vp

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

10.06.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

- Merkittiin valiokunnalle jaetuksi sihteerin laatima mietintöluonnos, joka esiteltiin.

14.06.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

- Merkittiin valiokunnalle jaetuksi mietintöluonnos, joka esiteltiin.

15.06.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Lakivaliokunta

Saapunut: 16.06.2004

Käsittely päättynyt 13.05.2005 LaVL 7/2005 vp

Käsittelyvaiheet

17.06.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

18.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

- presidentti Pekka Hallberg, korkein hallinto-oikeus (K)

- hallintoneuvos Ahti Rihto, korkein hallinto-oikeus

- ylituomari Liisa Sahi, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- ylituomari Pekka Kainlauri, Vaasan hallinto-oikeus (K)

- puheenjohtaja, hallinto-oikeustuomari Marjatta Mäenpää, Hallinto-oikeustuomarit ry (K)

Jatkettu I käsittely

23.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Heikki Kulla, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

01.12.2004

Merkitty saapuneeksi

- Helsingin hallinto-oikeuden kirjallinen lisäselvitys.

12.05.2005

Yleiskeskustelu

13.05.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 7/2005 vp