HE 112/2005

HE 112/2005

laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.09.2005 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 13.09.2005 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 14.09.2005

Käsittely päättynyt 29.11.2005 SiVM 14/2005 vp

Käsittelyvaiheet

23.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

30.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen, opetusministeriö

30.09.2005

Merkitty saapuneeksi

- eräiden kansalaisopistojen rehtoreiden kirje 27.9.2005.

Jatkettu I käsittely

14.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Pekka Sallila, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö VSY (K)

- puheenjohtaja Martti Jalkanen, Suomen kesäyliopistot ry (K)

- pääsihteeri Mika Nirvi, Suomen kesäyliopistot ry

- puheenjohtaja Mauri Tammela, Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL ry (K)

- toiminnanjohtaja Heljä Nurmela, Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL ry

- ordförande Gunnar Nyström, Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland (FAMI) (K)

- pääsihteeri Jyrki Ijäs, Suomen Kansanopistoyhdistys ry (K)

- puheenjohtaja Heikki Toivola, Opintokeskusseura (K)

18.10.2005

Merkitty saapuneeksi

- Vanajaveden Opiston kirjallinen lausunto 18.10.2005.

26.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lääninsivistysneuvos Heikki Laakso, Itä-Suomen lääninhallitus

- opetusneuvos Risto Kuosmanen, Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto (K)

- hallituksen puheenjohtaja Jorma Kauppila, Lehtimäen opisto (K)

- rehtori Sisko Halonen, Lehtimäen opisto

- rehtori Erkki Koivulahti, Suomen Setlementtiliitto (K)

- rehtori Alexander Bruk, Suomen Setlementtiliitto

10.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- Snellman-korkeakoulun kirjallinen lausunto 4.11.2005.

10.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- Varalan Urheiluopiston kirjallinen lausunto 7.11.2005.

22.11.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 27/2005 vp

22.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- asetusluonnos.

23.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Päivi Rajala, Suomen Kuntaliitto (K)

24.11.2005

Yleiskeskustelu

24.11.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

24.11.2005

Yleiskeskustelu

29.11.2005

Yksityiskohtainen käsittely

29.11.2005

Valmistunut:

- SiVM 14/2005 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 14.09.2005

Käsittely päättynyt 18.11.2005 HaVL 27/2005 vp

Käsittelyvaiheet

15.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

20.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Arto Sulonen, sisäasiainministeriö

- apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö

- finanssisihteeri Arto Salmela, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Marja-Riitta Pönkä, opetusministeriö

- hallitusneuvos Merja Leinonen, opetusministeriö (K)

- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö

- johtaja Martti Kallio, Suomen Kuntaliitto

- erityisasiantuntija Päivi Rajala, Suomen Kuntaliitto (K)

Jatkettu I käsittely

21.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rahoitusjohtaja Tapio Korhonen, Helsingin kaupunki

25.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- laskentapäällikkö Raakel Tiihonen, Opetushallitus (K)

- kehittämispäällikkö Matti Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

26.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Mauri Tammela, Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL ry (K)

- rehtori Kaisa Väyrynen, Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL ry (K)

- hallituksen puheenjohtaja Martti Jalkanen, Suomen kesäyliopistot ry (K)

- pääsihteeri Mika Nirvi, Suomen Kesäyliopistot ry (K)

- pääsihteeri Eeva-Inkeri Sirelius, Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö VSY (K)

- puheenjohtaja Gunnar Nyström, Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland (K)

- vs. toiminnanjohtaja Sinikka Sipilä, Suomen Kirjastoseura ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kansanopistoyhdistys ry:n kirjallinen lausunto.

08.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Rainer Alanen, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Marja-Riitta Pönkä, opetusministeriö

- hallitusneuvos Merja Leinonen, opetusministeriö (K)

- apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- finanssisihteeri Arto Salmela, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva, Kotkan kaupunki (K)

Merkitty saapuneeksi

- Merkitään saapuneeksi Espoon kaupungin, Jyväskylän kaupungin ja Sotkamon kunnan kirjalliset lausunnot.

09.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Rainer Alanen, sisäasiainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Marja-Riitta Pönkä, opetusministeriö

- hallitusneuvos Merja Leinonen, opetusministeriö

- apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö

- finanssisihteeri Arto Salmela, sosiaali- ja terveysministeriö

10.11.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

15.11.2005

Epävirallinen keskustelu

16.11.2005

Epävirallinen keskustelu

17.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

- Merkittiin valiokunnalle jaetuksi lausuntoluonnos, joka esiteltiin (asiakirja HaVP 101/2005 vp/A 4 §).

18.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 27/2005 vp