HE 112/2006

vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.09.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 15.09.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 15.09.2006 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 100/2006 vp LA 11/2004 vp LA 112/2006 vp LA 115/2005 vp LA 133/2006 vp LA 138/2006 vp LA 52/2005 vp LA 74/2006 vp LA 95/2005 vp LA 99/2005 vp TPA 72/2003 vp TPA 88/2003 vp TPA 90/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 18.09.2006

Käsittely päättynyt 29.11.2006 StVM 45/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Minna Liuttu, sosiaali- ja terveysministeriö

- budjettineuvos Tuomas Sukselainen, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger, työministeriö

- etuuspäällikkö Suvi Onninen, Kansaneläkelaitos

27.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- sosiaalipoliittinen asiantuntija Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät (K)

- sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Mervi Flinkman, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

08.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- selvitysmies Janne Metsämäki,

14.11.2006

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 100/2006 vp, LA 11/2004 vp, LA 112/2006 vp, LA 115/2005 vp, LA 133/2006 vp, LA 52/2005 vp, LA 74/2006 vp, LA 95/2005 vp, LA 99/2005 vp, TPA 72/2003 vp, TPA 88/2003 vp, TPA 90/2003 vp

21.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- etuuspäällikkö Suvi Onninen, Kansaneläkelaitos

- johtava aktuaari Heikki Peltola, Kansaneläkelaitos

- lakimies Paula Ilveskivi, Akava ry

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- sosiaalipoliittinen asiantuntija Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät

- sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Mervi Flinkman, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 138/2006 vp

23.11.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.11.2006

Yleiskeskustelu

29.11.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 45/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 15.09.2006

Käsittely päättynyt 10.11.2006 PeVL 38/2006 vp

Käsittelyvaiheet

14.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö

- assistentti Juha Lavapuro, (K)

Ennakkokäsittely

14.09.2006

Merkitty saapuneeksi

- professori Martin Scheininin kirjallinen lausunto

Asian ilmoittaminen

19.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Merkitty saapuneeksi

- professori Pentti Arajärven kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- STM:n lähettämä oikeuskanslerinviraston muistio 16.8.2006

Käsittely

11.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikula, Oikeuskanslerinvirasto (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

11.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- professori Kevät Nousiaisen kirjallinen lausunto

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- tasa-arvovaltuutetulta

24.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanovin kirjallinen lausunto

26.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- professori Mikael Hidénin kirjallinen lausunto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.11.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 38/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 18.09.2006

Käsittely päättynyt 21.11.2006 TyVL 22/2006 vp

Käsittelyvaiheet

19.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Ennakkokäsittely

29.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger, työministeriö (K)

Käsittely

03.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaalipolittinen asiantuntija Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Mervi Flinkman, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- asiantuntija, OTK Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto ry

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry (K)

06.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vs. pääsihteeri Kirsti Suoranta, Unioni, Naisasialiitto Suomessa ry (K)

11.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- selvitysmies, varatuomari Kirsti Palanko-Laaka, (K)

- selvitysmies Janne Metsämäki,

- lakimies Johanna Aholainen, Kansaneläkelaitos

- sihteeri Jussi Aaltonen, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (K)

- pääsihteeri Tanja Auvinen, NYTKIS naisjärjestöt yhteistyössä ry (K)

- puheenjohtaja Pia Leppänen, Lapsiperheiden Etujärjestö ry (K)

- Helsingin aluevastaava Charlotta Niemistö, Lapsiperheiden Etujärjestö ry

- hallituksen puheenjohtaja Hannele Davidsson, Adoptioperheet ry

- toiminnanjohtaja Anu Uhtio, Adoptioperheet ry (K)

- toimitusjohtaja Tarja Jönkkäri, Kankaanpään matkatoimisto Oy - Satalomat - CTG (K)

- hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti, sosiaali- ja terveysministeriö

12.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- Seta ry:n kirjallinen lausunto.

19.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanov, (K)

- vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen,

24.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- Lapsiasiavaltuutetun kirjallinen lausunto.

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Suomen Monikkoperheet ry:ltä.

26.10.2006

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi

- professori Veli-Pekka Viljasen ja professori Kevät Nousiaisen perustuslakivaliokunnalle toimittamat kirjalliset lausunnot.

14.11.2006

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Monikkoperheet ry (K)

Jatkettu valmistava keskustelu

15.11.2006

Jatkettu valmistava keskustelu

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

17.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Leila Kostiainen, sosiaali- ja terveysministeriö

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

21.11.2006

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön sähköpostiviesti.

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 22/2006 vp