HE 112/2013

HE 112/2013

eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt talousvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 20.09.2013 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 20.09.2013 lakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 perustuslakivaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 ulkoasiainvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 tarkastusvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 puolustusvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 tulevaisuusvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 ympäristövaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:TAA 1-423/2013TAA 425-428/2013TAA 430-574/2013TAA 575/2013TAA 576/2013

Käsittelyyn yhdistettyHE 193/2013

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 25.09.2013

Käsittely päättynyt 13.12.2013 VaVM 34/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

17.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, valtiovarainministeriö

- budjettineuvos Juha Majanen, valtiovarainministeriö

27.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

27.09.2013

Lähetetty jaostoihin asiayhteyden mukaisesti.

04.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Liisa Winqvist, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- johtaja Georg Henrik Wrede, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- opetusneuvos Elise Virnes, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- opetusneuvos Mari Pastila-Eklund, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela, Suomen Kuntaliitto (K)

04.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ulkoasiainministeriö (K)

- oikeusministeriö (K)

- sisäasiainministeriö (K)

- puolustusministeriö (K)

- valtiovarainministeriö (K)

- opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ympäristöministeriö (K)

11.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen, valtiovarainministeriö

- finanssineuvos Hannele Savioja, valtiovarainministeriö

- apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto (K)

- pääekonomisti Minna Punakallio, Suomen Kuntaliitto (K)

- puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- professori Pentti Meklin, Tampereen yliopisto (K)

11.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

18.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansanedustaja, Itä- ja Pohjois-Suomi työryhmän pj. Jouni Backman,

- arktinen suurlähettiläs Hannu Halinen, ulkoasiainministeriö (K)

- apulaisosasastopäällikkö Ilkka Saarinen, ulkoasiainministeriö

- toimitusjohtaja Mirja Tiri, Suomalais-Venäläinen kauppakamari

25.10.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- UaVL 6/2013 vp,TrVL 4/2013 vp, HaVL 22/2013 vp, LaVL 12/2013 vp, LiVL 27/2013 vp, MmVL 26/2013 vp, PuVL 8/2012 vp, SiVL 18/2013 vp, StVL 17/2013 vp, TaVL 28/2013 vp, TuVL 3/2013 vp, TyVL 11/2013 vp ja YmVL 26/2013 vp.

25.10.2013

Lähetetty jaostoihin asiayhteyden mukaisesti.

05.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb, ulkoasiainministeriö

- yksikön päällikkö Tuomas Tapio, valtioneuvoston kanslia

- toimistopäällikkö Anssi Rantala, Suomen Pankki (K)

- budjettineuvos Juha Majanen, valtiovarainministeriö

- finanssineuvos Mika Kuismanen, valtiovarainministeriö

- finanssisihteeri Sanna Nieminen, valtiovarainministeriö

12.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneneuvos, yksikön päällikkö Risto Murto, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- yksikön päällikkö Jarkko Toivola, Liikennevirasto (K)

- toimitusjohtaja Mikko Niini, Aker Arctic

- toimitusjohtaja Tero Vauraste, Arctia Shipping Oy (K)

- toimitusjohtaja Esko Mustamäki, Arctech Helsinki Shipyard Oy (K)

19.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- CEO René Nyberg, East Office

- johtava rehtori Petri Kyyrä, Itä-Suomen koulu (K)

- vararehtori Veli-Matti Virolainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (K)

22.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- CEO René Nyberg, East Office (K)

26.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Mikko Spolander, valtiovarainministeriö

- finanssineuvos Mika Kuismanen, valtiovarainministeriö

- johtava neuvonantaja Lauri Kajanoja, Suomen Pankki

- yksikön johtaja Juha Honkatukia, VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (K)

29.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusjohtaja Markku Kotilainen, ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (K)

- johtaja Seija Ilmakunnas, Palkansaajien tutkimuslaitos (K)

- tutkimusjohtaja Markus Lahtinen, Pellervon taloustutkimus PTT (K)

29.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- johtava rehtori Petri Kyyrä, Itä-Suomen koulu (K)

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- VaVP 46/2013 vp - HE 193/2013 vp

03.12.2013

Valmistava keskustelu

- - yleisperustelut

04.12.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Kari Savolainen, Finavia Oyj (K)

- viestintäjohtaja Mikko Saariaho, Finavia Oyj

04.12.2013

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TAA 1-423/2013 vp, TAA 425-428/2013 v, TAA 430-574/2013 v, TAA 575/2013 vp, TAA 576/2013 vp

05.12.2013

Yleiskeskustelu

- Pl:t 21-28

05.12.2013

Valmistava keskustelu

- yleisperustelut

10.12.2013

Yleiskeskustelu

10.12.2013

Yksityiskohtainen käsittely

11.12.2013

Yksityiskohtainen käsittely

- pl:t 29-33, 35, 36, tulot ja yleisperustelut

Erillinen ratkaiseva käsittely

13.12.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, valtiovarainministeriö (K)

- erityisavustaja Ville Kopra, valtiovarainministeriö

- budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö

13.12.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

13.12.2013

Yleiskeskustelu

13.12.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 34/2013 vp

Hallinto- ja turvallisuusjaosto

18.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö (K)

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö (K)

19.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- alivaltiosihteeri Peter Stenlund, ulkoasiainministeriö (K)

- talousjohtaja Risto Hakoila, ulkoasiainministeriö (K)

25.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Pertti Rauhio, eduskunnan kanslia

- toimistopäällikkö Pertti J. Rosila, eduskunnan kanslia (K)

- linnanvouti Anne Puonti, Tasavallan presidentin kanslia (K)

- osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara, valtioneuvoston kanslia (K)

- johtaja Hannu Lappi, Tullihallitus (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo, sisäasiainministeriö

- suunnittelu- ja talousjohtaja Tiina Eränkö, Poliisihallitus (K)

- apulaispäällikkö Tero Kurenmaa, keskusrikospoliisi (K)

- päällikkö Antti Pelttari, suojelupoliisi (K)

- poliisikomentaja Jukka Riikonen, Helsingin poliisilaitos (K)

26.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- everstiluutnantti Jari Tolppanen, Rajavartiolaitos (K)

- tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas, sisäasiainministeriö (K)

- johtaja Martti Kunnasvuori, Hätäkeskuslaitos (K)

03.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Kari Kananen, sisäasiainministeriö

- johtaja Jouko Salonen, Maahanmuuttovirasto (K)

- yksikönpäällikkö Timo Olkkonen, ulkoasiainministeriö

- ylitarkastaja Elina Leväniemi, ulkoasiainministeriö (K)

- kehityspoliittinen asiantuntija Henri Purje, Kepa ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Hätäkeskuslaitos (K)

Merkitty saapuneeksi

- Rajavartiolaitoksen lisäselvitys 27.9.2013

10.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- suunnittelupäällikkö, kontra-amiraali Kari Takanen, Pääesikunta (K)

- suunnittelupäällikkö, eversti Asko Muhonen, Maavoimien esikunta (K)

- suunnittelupäällikkö, kommodori Erkki Mikkola, Merivoimien esikunta (K)

- ilmavoimien komentajan edustaja Pääesikunnassa Juha-Pekka Keränen, Pääesikunta (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Heikki Allonen, Patria Oyj

- toimitusjohtaja Ari Makkonen, EURENCO Vihtavuori Oy (K)

- toimitusjohtaja Raimo Helasmäki, Nammo Lapua Oy (K)

- toimitusjohtaja Pertti Huusko, Insta Group Oy (K)

- hallituksen puheenjohtaja Heikki Allonen, Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry (K)

17.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Kati Lepojärvi, Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Timo Kantola, ulkoasiainministeriö (K)

- talousjohtaja Risto Hakoila, ulkoasiainministeriö

- erityisasiantuntija Helinä Kokkarinen, sisäasiainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Jorma Kiviniemi, puolustusministeriö

- vanhempi osastoesiupseeri Juhani Karjomaa, puolustusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Hätäkeskuslaitoksen lisäselvitys

Merkitty saapuneeksi

- puolustusministeriön lisäselvitys

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kriisinhallintakeskus (K)

24.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Pekka Tuunanen, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (K)

- toiminnanjohtaja Olli Nyberg, Reserviläisliitto - Reservin Aliupseerien Liitto ry (K)

- pääsihteeri Lotta Mertsalmi, Naisten Valmiusliitto ry (K)

- vanhempi osastoesiupseeri Niclas von Bonsdorff, Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, valtioneuvoston kanslia (K)

- teollisuusneuvos Severi Keinälä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- johtaja Tuomo Airaksinen, Finpro (K)

- puheenjohtaja Yrjö Suhonen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Pakolaisapu (K)

- Suomen UN Women - Finland UN Women ry (K)

- Suomen UNICEF (K)

- Kuurojen Maailmanliitto (K)

- Upseeriliitto ry (K)

- Aliupseeriliitto ry (K)

- Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry (K)

- Rajaturvallisuusunioni ry (K)

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kirkon Ulkomaanapu (K)

06.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, ulkoasiainministeriö (K)

- valtiosihteeri Pertti Torstila, ulkoasiainministeriö

Valmistava keskustelu

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansainvälisten asioiden johtaja Tiina Peltola-Lampi, sisäasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Päällystöliitto ry (K)

07.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehitysministeri Pekka Haavisto, ulkoasiainministeriö

- osastopäällikkö Pekka Puustinen, ulkoasiainministeriö

- erityisavustaja Laura Nordström, ulkoasiainministeriö

Jatkettu valmistava keskustelu

13.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sisäasiainministeri Päivi Räsänen, sisäasiainministeriö (K)

- kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäasiainministeriö

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisitarkastaja Jari Pajunen, sisäasiainministeriö (K)

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäasiainministeriö (K)

- komisario Anne-Maarit Niemi, liikkuva poliisi (K)

- pääsihteeri Vesa Virtanen, Turvallisuuskomitea (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen 1325-verkosto (K)

Valmistava keskustelu

14.11.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön lisäselvitys

Merkitty saapuneeksi

- Suomen toimikunnan Euroopan turvallisuuden edistämiseksi lisäselvitys

20.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puolustusministeri Carl Haglund, puolustusministeriö (K)

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö

- hallitusneuvos Jouko Tuloisela, puolustusministeriö

- ministerin sotilasneuvonantaja Manu Tuominen, puolustusministeriö

Valmistava keskustelu

21.11.2013

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Poliisiammattikorkeakoulu (K)

28.11.2013

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi

- Tullin lisäselvitys

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön lisäselvitys

05.12.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Verojaosto

29.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talouspäällikkö Jukka Nummikoski, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Lauri Taro, valtiovarainministeriö

- taloussuunnittelija Tiia Syrjä, valtiovarainministeriö

- toimialajohtaja Teppo Koivisto, Valtiokonttori

Sivistys- ja tiedejaosto

20.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- johtaja Kirsi Kangaspunta, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- johtaja Matti Väisänen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- opetusneuvos Jorma Karhu, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

27.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Aulis Pitkälä, Opetushallitus (K)

- kehittämispäällikkö Marja Lahtinen, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen, Suomen Kuntaliitto (K)

- koulutusjohtaja Heljä Misukka, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- förbundsordförande Dan Johansson, Finlands Svenska Lärarförbund FSL/OAJ (K)

02.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Minna Sirnö, Taiteen edistämiskeskus (K)

- pääjohtaja Juhani Kostet, Museovirasto (K)

- laki- ja henkilöstöjohtaja Carolina Ansinn, Museovirasto

- ylijohtaja Risto Ruohonen, Valtion taidemuseo (K)

- vs. hallintojohtaja Janne Puhakka, Valtion taidemuseo

04.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vt. pääsihteeri Terhi Haapaniemi, Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry (K)

- asiantuntija Mikko Vieltojärvi, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

- sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- koulutuspoliittinen asiantuntija Joonas Mikkilä, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (K)

- edunvalvonta-asiantuntija Antti Seitamaa, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (K)

- puheenjohtaja Karolina Lång, Finlands Svenska Skolungdomsförbund (K)

09.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Olli Joensuu, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry (K)

- toiminnanjohtaja Mari Ahonen-Walker, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (K)

11.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, valtioneuvoston kanslia (K)

- pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia (K)

- johtaja Riikka Heikinheimo, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

16.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Mari Pastila-Eklund, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Johanna Laukkanen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu, Suomen Yrittäjät ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto (K)

- Suomen kirjastoseura (K)

18.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Eeva-Inkeri Sirelius, Sofia-opisto (K)

- puheenjohtaja Maila Eichhorn, Suomi-koulujen tuki ry (K)

- koulunjohtaja Tuija Tammelander, Etäkoulu Kulkuri (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kansallisooppera (K)

23.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vs. toiminnanjohtaja Tomi Purovaara, Lukukeskus - Läscentrum (K)

- toiminnanjohtaja Anne Salomaa, Sanasto ry (K)

06.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Minna Paajanen, Valtion liikuntaneuvosto (K)

- johtaja Tommi Vasankari, UKK-instituutti (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry (K)

- Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry (K)

- Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry. (K)

08.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Ulla Mäkeläinen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- 1. vararehtori Ulla-Maija Forsberg, Helsingin yliopisto (K)

- yliopistonlehtori, FT Eeva-Leena Onnismaa, Helsingin yliopisto (K)

- rehtori Jorma Mattinen, Åbo Akademi (K)

- Erityisasiantuntija Auli Setälä, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- johtava sosiaalityöntekijä Jarl Spoof, Sosiaalitoimen Sosiaalityöntekijät ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vapaa Sivistystyö ry (K)

- Bildningsalliansen rf (K)

- Tutkimus- ja innovaationeuvosto (K)

- Suomen yliopistot UNIFI ry (K)

- Valtion liikuntaneuvosto (K)

13.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Juha Koponen, Veikkaus Oy (K)

- toiminnanjohtaja Janne Rantala, Rauman Seudun Katulähetys ry (K)

- yksikön esimies Ville Koikkalainen, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö / Vamos - Etsivä nuorisotyö (K)

- palvelualuejohtaja Ulla Nord, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö / Nuorten palvelut

15.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusministeri Krista Kiuru, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylijohtaja Tapio Kosunen, opetusministeriö

- ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- PosiVire Oy (K)

20.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriö

Valmistava keskustelu

22.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämispäällikkö Mervi Tolonen, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry (K)

Jatkettu valmistava keskustelu

27.11.2013

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Vapaakirkko (K)

29.11.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

04.12.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

Maatalousjaosto

20.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö (K)

- budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö

- johtaja Minna-Mari Kaila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- toiminnanjohtaja Johan Åberg, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Hevostietokeskus ry (K)

25.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö

- metsäjohtaja Anna Rakemaa, Suomen metsäkeskus (K)

- toiminnanjohtaja Jari Yli-Talonen, Päijät-Hämeen Metsänhoitoyhdistys (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Nuutinen, Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistys (K)

- metsäasiantuntija Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf (K)

27.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- metsäasioiden päällikkö Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry (K)

- asiantuntija Ville Manner, Koneyrittäjien liitto ry (K)

- puheenjohtaja Håkan Nystrand, METO - Metsäalan asiantuntijat ry (K)

- ylijohtaja Hannu Raitio, Metsäntutkimuslaitos (K)

02.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Janne Pitkänen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hallituksen puheenjohtaja Jukka Knuuti, Paliskuntain yhdistys (K)

- tutkimusjohtaja Vesa Ruusila, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

04.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Jenny Fredrikson, Kalatalouden keskusliitto (K)

- toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen ammattikalastajaliitto - SAKL (K)

- Nylands Fiskarförbund rf (K)

09.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maatalousekonomisti Pekka Pihamaa, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- professori Heikki Lehtonen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (K)

- maatalousekonomisti Tapani Yrjölä, Pellervon taloustutkimus PTT (K)

- johtaja Minna-Mari Kaila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

11.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Jouko Setälä, ProAgria Keskusten Liitto ry (K)

- toimitusjohtaja Kim Nordling, ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund (K)

- toimitusjohtaja Seppo Hassinen, Suomen 4H-liitto (K)

16.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maatalousylitarkastaja Leena Seppä, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- johtaja Pirjo Siiskonen, Luomuinstituutti (K)

- hankepäällikkö Hanne Husso, EkoCentria (K)

- ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

18.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- Yksikön päällikkö Kari Rantakokko, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- luonnon virkistyskäytön päällikkö Anneli Leivo, Metsähallitus (K)

- Business Controller Mika Aho, Metsähallitus

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

23.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Matti Hyytinen, Maanmittauslaitos (K)

- koulutussuunnittelija Toini Kumpulainen, Kiuruveden kaupunki (K)

- Tapani Pääkkönen, Suomen metsäpeuran puolesta (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (K)

06.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Riikka-Maria Turkia, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- kalatalousylitarkastaja Jouni Tammi, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- johtaja Risto Päivinen, Euroopan metsäinstituutti (European Forest Institute, EFI) (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

08.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jukka Karjalainen, Liikennevirasto (K)

- tienpidon asiantuntija Vesa Männistö, Liikennevirasto (K)

- kunnossapito- ja rakentamispäällikkö Vesa Partanen, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- neuvotteleva virkamies Elina Nikkola, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Anna-Leena Miettinen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Tieyhdistys (K)

- Valio (K)

- Hankkija Oy / AgriMarket (K)

15.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Valmistava keskustelu

20.11.2013

Yleiskeskustelu

27.11.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

05.12.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Liikennejaosto

24.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Pekka Plathan, liikenne- ja viestintäministeriö

- ylijohtaja Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- talousjohtaja Jaana Kuusisto, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- liikenneneuvos Sabina Lindström, viestintä- ja liikenneministeriö

- viestintäneuvos Elina Normo, liikenne- ja viestintäministeriö

26.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Kari Ruohonen, Liikennevirasto

- talousjohtaja Kristiina Tikkala, Liikennevirasto (K)

01.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Kari Savolainen, Finavia Oyj (K)

- viestintäjohtaja Mikko Saariaho, Finavia Oyj (K)

03.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- päällikkö Janne Kojo, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- johtaja Jukka Lehtinen, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- johtaja Jaakko Ylinampa, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- toiminnanohjauspäällikkö Kari Halme, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Tieyhdistys (K)

08.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Kari Ruohonen, Liikennevirasto (K)

- yksikön päällikkö Matti Levomäki, Liikennevirasto

- ympäristö- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Otto Lehtipuu, VR-Yhtymä Oy (K)

10.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Raimo Tapio, Liikennevirasto (K)

- hallituksen jäsen Auvo Muraja, Suomen Vesitieyhdistys (K)

- edunvalvontapäällikkö Hannu Koverola, Kouvolan kaupunki (K)

15.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava asiantuntija Tiina Haapasalo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- elinkeinopoliittinen asiantuntija Sauli Hievanen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- kuljetusasiantuntija Petri Murto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

17.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava joukkoliikenneasiantuntija Marja Rosenberg, Liikennevirasto (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- Linja-autoliitto (K)

- Espoon kaupunki (K)

22.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Petteri Taalas, Ilmatieteen laitos (K)

- toimitusjohtaja Mikael Aro, VR-Yhtymä Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (K)

24.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Antti Vehviläinen, Liikennevirasto (K)

05.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehitysjohtaja Hannu Kurki, Savonlinnan kaupunki (K)

- kunnanjohtaja Mikko Kärnä, Enontekiön kunta (K)

- paikallisjohtaja Kari Kohvakka, Foster Wheeler Energia Oy (K)

- hallituksen jäsen Kari Kankkunen, Airfix Aviation (K)

- yrittäjäneuvos Päivikki Palosaari, Hullu Poro Oy (K)

07.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- logistiikkapäällikkö Outi Nietola, Metsäteollisuus ry (K)

- toiminnanjohtaja Harri Tasanen, Metsänhoitoyhdistys Lounametsä (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Keitele Forest Oy (K)

12.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Kouhia, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- viestintä- ja yhteiskuntajohtaja Arja Suominen, Finnair Oyj (K)

- viestintäjohtaja Mikko Saariaho, Finavia Oyj (K)

14.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneministeri Merja Kyllönen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

19.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ryhmäpäällikkö Tomi Harju, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

- ylijohtaja Raimo Tapio, Liikennevirasto (K)

- ylijohtaja Olli Lindroos, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

21.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen, ympäristöministeriö (K)

- ylijohtaja Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö

Valmistava keskustelu

26.11.2013

Yleiskeskustelu

28.11.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

03.12.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

05.12.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Jatkettu yleiskeskustelu

Työ- ja elinkeinojaosto

18.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Käsittely

20.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ohjelmajohtaja Hannu Idman, Geologian tutkimuskeskus (K)

- johtaja Hannu Kemppainen, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

- tieteellinen johtaja Anne Ritschkoff, VTT (K)

25.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Severi Keinälä, työ- ja elinkeinoministeriö

- toimitusjohtaja Kari Häyrinen, Finpro (K)

- asiantuntija Outi Ervasti, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät ry (K)

27.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Janne Känkänen, työ- ja elinkeinoministeriö

- varatoimitusjohtaja Topi Vesteri, Finnvera Oyj (K)

- johtaja Henri Grundstén, Suomen Teollisuussijoitus Oy (K)

04.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylijohtaja Jaakko Lehtonen, Matkailun edistämiskeskus MEK (K)

- viestintäjohtaja Mikko Saariaho, Finavia Oyj (K)

- maakuntainsinööri Hanne Junnilainen, Lapin liitto (K)

- erikoissuunnittelija Anu Talka, Etelä-Karjalan liitto (K)

- hallituksen puheenjohtaja Ville Aho, Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

16.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Juha Rissanen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- maakuntajohtaja Olav Jern, Pohjanmaan liitto (K)

- ohjelmajohtaja Mari Kuparinen, Päijät-Hämeen liitto (K)

- aluekehityspäällikkö Jarno Turunen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kylätoiminta ry (K)

18.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Tarja Kröger,, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö

- pääjohtaja Juhani Jokinen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) (K)

- pääsihteeri Juha Beurling, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry (K)

- talous- ja velkaneuvoja Elvi Oikarinen, Velkaneuvonta ry (K)

23.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- maahanmuuttopäällikkö Husein Muhammed, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- erityisasiantuntija Anu Wikman-Immonen, Suomen Kuntaliitto (K)

06.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Juha Ylä-Jääski, Tekniikan Akatemia -säätiö (K)

- tutkimus- ja viestintäjohtaja Anna-Maija Kirkkari, Työtehoseura (K)

08.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Timo Määttänen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- elinkeinoasioiden päällikkö Antti Aarnio, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

13.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämispäällikkö Sari Mutka, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- teollisuusneuvos Sirkka Vilkamo, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- toimialapäällikkö Jouko Rämö, Bioenergia ry (K)

- toimitusjohtaja Jouko Kinnunen, Motiva Oy (K)

15.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Severi Keinälä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- toimitusjohtaja Kari Häyrinen, Finpro (K)

- johtaja Jukka Seppälä, Metso Oyj (K)

- asiantuntija Outi Ervasti, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Finnveran lisäselvitys.

20.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Eeva-Liisa Kortekallio, työ- ja elinkeinoministeriö

- palvelujohtaja Marja Nykänen, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

- kansainvälisten asioiden päällikkö Thomas Palmgren, Suomen Yrittäjät ry (K)

- kuraattori Cristina Andersson, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- tutkimusjohtaja, dosentti Jari Kaivo-oja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto

- muutosjohtaja Risto Linturi, Sovelto Oyj (K)

22.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työministeri Lauri Ihalainen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö

- erityisavustaja Olli-Pekka Koljonen, työ- ja elinkeinoministeriö

- talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö

- työmarkkinaneuvos Raija Saastamoinen, työ- ja elinkeinoministeriö

27.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö

29.11.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

04.12.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Yleiskeskustelu

Kunta- ja terveysjaosto

18.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Arto Kujala, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöjohtaja Asko Välimaa, oikeusministeriö

- suunnittelupäällikkö Raimo Ahola, oikeusministeriö

- suunnittelupäällikkö Miika Snellman, oikeusministeriö (K)

- tulosjohtaja Pauli Nieminen, Rikosseuraamuslaitos (K)

24.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Mikko Nygård, sosiaali- ja terveysministeriö

- finanssineuvos Markku Nissinen, valtiovarainministeriö (K)

Päätetty jatkokäsittelystä.

25.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Maire Kolimaa, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- tutkimuspäällikkö Tuovi Hakulinen-Viitanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- kehittämispäällikkö Anneli Milén, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- toimitusjohtaja Jukka Männistö, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (K)

- terveyspalvelupäällikkö Hanna Kari, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

- sosiaalipolitiikan asiantuntija Nelli Karkkunen, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

01.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hankejohtaja Pauli Kartano, valtiovarainministeriö

- controller Timo Hattinen, valtiovarainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- erityisasiantuntija Jukka Lähesmaa, Sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Marina Lindgren, Kansaneläkelaitos (K)

- erityisasiantuntija Kauko Hartikainen, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (K)

- Terveyspalvelualan Liitto ry (K)

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- Rikosseuraamuslaitos (K)

02.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Hanna Nyfors, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Markku Seppä, Suomen Sotaveteraaniliitto ry (K)

- lakimies Seppo Savolainen, Sotainvalidien Veljesliitto (K)

- neuvotteleva virkamies Minna-Liisa Luoma, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- erityisasiantuntija Tero Tyni, Suomen Kuntaliitto (K)

- toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen, Vanhustyön keskusliitto (K)

- toiminnanjohtaja Marja Tuomi, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry (K)

09.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Salme Kallinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylilääkäri Pirjo Pennanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtava asiantuntija Juha Teperi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- tutkimuspäällikkö Anu Muuri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (K)

15.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lääkintöneuvos Helena Vorma, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- asiantuntijalääkäri Tuula Kock, Suomen Kuntaliitto (K)

- toimitusjohtaja Ritva Karinsalo, Ensi- ja turvakotien liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Raha-automaattiyhdistys (K)

16.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Annika Juurikko, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lastensuojelutyön päällikkö Raija Kojo, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (K)

22.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (K)

- Tampereen kaupunki (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Mari Miettinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lääkintöneuvos Timo Keistinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- tutkimusjohtaja Lasse Viinikka, HUS - Erityisvastuualueen tutkimustoimikunta (K)

- hallituksen varapuheenjohtaja Merja Merasto, Hoitotyön Tutkimussäätiö (K)

23.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallituksen puheenjohtaja Eila Laukkanen, Suomen Nuorisopsykiatrinen Yhdistys ry (K)

- puheenjohtaja, professori Hanna Ebeling, Suomen Lastenpsykiatriyhdistys ry - Barnpsykiaterföreningen (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- A-klinikkasäätiö (K)

05.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- presidentti Mikko Könkkölä, Helsingin hovioikeus (K)

- laamanni Eero Takkunen, Helsingin käräjäoikeus (K)

- varapuheenjohtaja Riikka Rask, Suomen tuomariliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- korkein oikeus (K)

- Markkinaoikeus (K)

- Rikosuhripäivystys (K)

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta (SOMLA) (K)

- Helsingin kaupunki (K)

06.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtionsyyttäjä, hallintoyksikön päällikkö Christer Lundström, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- ylijohtaja Tuula Asikainen, Rikosseuraamuslaitos (K)

12.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Arto Salmela, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa, valtiovarainministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

13.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- peruspalveluministeri Susanna Huovinen, sosisaali- ja terveysministeriö (K)

- osastopäällikkö Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Salme Kallinen, sosiaali- ja terveysministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Valmistava keskustelu

19.11.2013

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pyhäselän vankila

- Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

20.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, oikeusministeriö (K)

- osastopäällikkö Arto Kujala, oikeusministeriö

- hallitusneuvos Heikki Liljeroos, oikeusministeriö

- suunnittelupäällikkö Miika Snellman, oikeusministeriö

Valmistava keskustelu

- Pl. 25

26.11.2013

Yleiskeskustelu

27.11.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin hallinto-oikeus (K)

05.12.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Asunto- ja ympäristöjaosto

20.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö (K)

- rahoitusylitarkastaja Timo Tähtinen, ympäristöministeriö

- neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö (K)

25.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö

- rahoitusylitarkastaja Timo Tähtinen, ympäristöministeriö (K)

- johtaja Kari Salmi, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (K)

27.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Ville Koponen, ympäristöministeriö (K)

- toimitusjohtaja Juha Kaakinen, Y-Säätiö (K)

- toiminnanjohtaja Markku Virkamäki, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (K)

- hallituksen jäsen Heikki Valkjärvi, Suomen opiskelija-asunnot SOA ry (K)

02.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Laura Hassi, Suomen Kuntaliitto (K)

- toimitusjohtaja Jarmo Kuosa, Kunta-asunnot Oy (K)

- vs. toimitusjohta Markku Nyyssölä, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto (K)

- johtaja Jukka Helminen, Kuntarahoitus Oyj (K)

- johtaja Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto (K)

04.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Kim Kaskiaro, Rakennusteollisuus RT ry (K)

- johtaja Aija Tasa, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry (K)

- johtaja Mikko Suominen, VVO-yhtymä Oyj (K)

09.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Marko Pyykkönen, Asokodit Oy (K)

- puheenjohtaja Hans Duncker, Asukasliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Harri Hiltunen, Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vuokralaiset VKL ry (K)

11.10.2013

Valmistava keskustelu

- asuntoasiat

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Omakotiliitto ry (K)

- Nuorisoasuntoliitto (K)

- Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (K)

- Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- Vailla vakinaista asuntoa ry (K)

- Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

16.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen, ympäristöministeriö (K)

- ympäristöneuvos Merja Huhtala, ympäristöministeriö (K)

- yksikönpäällikkö Pasi Laihonen, Suomen ympäristökeskus (K)

- yli-insinööri Kalervo Jolma, Suomen ympäristökeskus (K)

18.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- päällikkö Anneli Leivo, Metsähallitus (K)

- ympäristöneuvos Mikko Kuusinen, ympäristöministeriö (K)

23.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämisjohtaja Kimmo Takamaa, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Rainer Lahti, ympäristöministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Kati Vähä-Jaakkola, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry (K)

- tiedottaja Jan Södersved, BirdLife Suomi (K)

- suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF (K)

- toiminnanjohtaja Bernt Nordman, Natur och Miljö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- Pidä Lappi Siistinä ry (K)

- John Nurmisen Säätiö (K)

25.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Aija Bäckström, Pidä Saaristo Siistinä ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Vuokranantajat ry (K)

06.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö (K)

- yli-insinööri Jorma Kaloinen, ympäristöministeriö (K)

08.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen, ympäristöministeriö (K)

- rahoitusylitarkastaja Timo Tähtinen, ympäristöministeriö

Jatkettu valmistava keskustelu

- asuntoasiat

13.11.2013

Yleiskeskustelu

- asuntoasiat

15.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöministeri Ville Niinistö, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Tommi Jauho, ympäristöministeriö

Valmistava keskustelu

- ympäristöasiat

27.11.2013

Yleiskeskustelu

- ympäristöasiat

29.11.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

10.12.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 25.09.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.09.2013

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

26.09.2013

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- HE 112/2013 vp - VaV

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 01.10.2013

Käsittely päättynyt 17.10.2013 UaVL 6/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.10.2013

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

03.10.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

04.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- UM:n muistiot 30.9. ja 1.10.2013

- valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, VM

- kehitysministeri Heidi Hautala, UM (K)

- erityisavustaja Laura Nordström, UM

- yksikönpäällikkö Timo Olkkonen, UM

- lähetystöneuvos Johanna Karanko, UM

- virkamiessihteeri Kaisa Korhonen, VM

- budjettineuvos Juha Majanen, VM

- erityisasiantuntija Tuuli Juurikkala, VM

- erityisasiantuntija Minna Nikitin, VM

- ekonomisti Kristiina Karjanlahti, Suomen Pankki

08.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, ulkoasiainministeriö

- valtiosihteeri Pertti Torstila, ulkoasiainministeriö

- taloussuunnittelupäällikkö Katja Bordi, ulkoasiainministeriö

11.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb, ulkoasiainministeriö

- suurlähettiläs, pysyvä edustaja Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve, ulkoasiainministeriö

- osastopäällikkö Markku Keinänen, ulkoasiainministeriö

- yksikön päällikkö Jukka Pesola, ulkoasiainministeriö

16.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- UM:n muistio 16.10. ja SM:n muistio 15.10.2013

- ulkoasiainministeriö (K)

- sisäasiainministeriö (K)

Valmistava keskustelu

17.10.2013

Yleiskeskustelu

- jaettu lausuntoluonnos - versio 0.1

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- UaVL 6/2013 vp

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- PLM 16.10.2013

- puolustusministeriö (K)

Tarkastusvaliokunta

Saapunut: 26.09.2013

Käsittely päättynyt 24.10.2013 TrVL 4/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.09.2013

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

26.09.2013

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

22.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Anne Kalliomäki, sisäinen tietopalvelu, eduskunta (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

24.10.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TrVL 4/2013 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 18.09.2013

Käsittely päättynyt 18.10.2013 HaVL 22/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

24.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio, valtiovarainministeriö (K)

- finanssineuvos Katju Holkeri, valtiovarainministeriö (K)

- ICT-johtaja, ylijohtaja Timo Valli, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Vesa Lappalainen, valtiovarainministeriö (K)

- apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

Käsittely

25.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäasiainministeriö (K)

- apulaispäällikkö, kontra-amiraali Matti Möttönen, sisäasiainministeriö (K)

- suunnittelujohtaja Sanna Heikinheimo, sisäasiainministeriö (K)

- valmiusjohtaja Janne Koivukoski, sisäasiainministeriö (K)

- maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne, sisäasiainministeriö (K)

- talousjohtaja Jukka Aalto, sisäasiainministeriö (K)

- suunnittelu- ja talousjohtaja Tiina Eränkö, Poliisihallitus (K)

- johtaja Hannu Lappi, Tulli (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Hätäkeskuslaitos (K)

Asian ilmoittaminen

25.09.2013

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

26.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- päällikkö, poliisineuvos Antti Pelttari, suojelupoliisi (K)

- apulaispäällikkö Tero Kurenmaa, keskusrikospoliisi (K)

Käsittely

27.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Antti Palola, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

- yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö Timo Lehtinen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- asiantuntija Kristiina Kokko, Akava ry (K)

- puheenjohtaja Yrjö Suhonen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry (K)

01.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö (K)

- toimitusjohtaja Jari Sarjo, Senaatti-kiinteistöt (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

- teknologiajohtaja Aki Siponen, Microsoft Oy (K)

- Vice President, Public Finland Leila Lehtinen, Tieto Finland Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maahanmuuttovirasto (K)

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön lisäselvitys

04.10.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

15.10.2013

Epävirallinen keskustelu

- sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen

17.10.2013

Yleiskeskustelu

18.10.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 22/2013 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 20.09.2013

Käsittely päättynyt 15.10.2013 LaVL 12/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

18.09.2013

Epävirallinen keskustelu

Asian ilmoittaminen

25.09.2013

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

27.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Niko Ijäs, valtiovarainministeriö (K)

- kansliapäällikkö Tiina Astola, oikeusministeriö

- suunnittelupäällikkö Miika Snellman, oikeusministeriö

- hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos, oikeusministeriö (K)

01.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- presidentti Mikko Könkkölä, Helsingin hovioikeus (K)

- laamanni Ville Konsén, Oulun käräjäoikeus (K)

- valtionsyyttäjä Christer Lundström, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

02.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusneuvos Jarmo Littunen, korkein oikeus (K)

- presidentti Pekka Vihervuori, korkein hallinto-oikeus (K)

- tulosjohtaja Pauli Nieminen, Rikosseuraamuslaitos (K)

Merkitty saapuneeksi

- korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelon lausunto.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kuopion hallinto-oikeus (K)

- markkinaoikeus (K)

03.10.2013

Merkitty saapuneeksi

- korkeimman hallinto-oikeuden lisäselvitys.

08.10.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen tuomariliitto ry (K)

11.10.2013

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys.

Yleiskeskustelu

15.10.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 12/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 19.09.2013

Käsittely päättynyt 23.10.2013 LiVL 27/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

20.09.2013

Epävirallinen keskustelu

Käsittely

25.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Elina Selinheimo, valtiovarainministeriö

- ylijohtaja Pekka Plathan, liikenne- ja viestintäministeriö

- talousjohtaja Jaana Kuusisto, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- ylijohtaja Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö

- viestintäneuvos Elina Normo, liikenne- ja viestintäministeriö

- liikenneneuvos Riitta Viren, liikenne- ja viestintäministeriö

Asian ilmoittaminen

25.09.2013

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

25.09.2013

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

26.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Kristiina Tikkala, Liikennevirasto (K)

- yli-insinööri Kaarina Korander, Liikennevirasto

- ylijohtaja Rita Piirainen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- johtaja Jouni Karjalainen, Destia Oy (K)

- johtaja Tom Schmidt, Destia Oy

- infrarakentamisen toimialajohtaja Harri Kailasalo, Lemminkäinen Oyj (K)

- liikenneinsinööri Silja Siltala, Suomen Kuntaliitto (K)

- toimitusjohtaja Jaakko Rahja, Suomen Tieyhdistys (K)

27.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava asiantuntija Tiina Haapasalo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- toimitusjohtaja Heikki Kääriäinen, Linja-autoliitto (K)

- kuljetusasiantuntija Petri Murto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

- toiminnanjohtaja Pekka Aalto, Suomen Paikallisliikenneliitto (K)

09.10.2013

Valmistava keskustelu

23.10.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVL 27/2013 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 11.09.2013

Käsittely päättynyt 24.10.2013 MmVL 26/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

18.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- maatalousneuvos Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- johtaja Minna-Mari Kaila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- toiminnanjohtaja Johan Åberg, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- professori Heikki Lehtonen, MTT Taloustutkimus (K)

Asian ilmoittaminen

02.10.2013

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö

- metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö

- tutkimuspäällikkö Erno Järvinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- ylijohtaja Hannu Raitio, Metsäntutkimuslaitos (K)

- metsäasioiden päällikkö Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry (K)

- varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry (K)

- hallintojohtaja Jorma Tolonen, Suomen metsäkeskus (K)

- johtaja Ritva Toivonen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

Käsittely

03.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Jouko Setälä, ProAgria Maaseutukeskusten Liitto (K)

- toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen, Kauppapuutarhaliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Seppo Hassinen, Suomen 4H-liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Anne Ollila, Paliskuntain yhdistys (K)

- toimitusjohtaja Osmo Seppälä, Vesilaitosyhdistys (K)

Kirjaus

03.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Metsähallitus (K)

- Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL (K)

03.10.2013

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys

Käsittely

08.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Anna-Leena Miettinen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Simo Moisio, Arktiset Aromit ry (K)

Kirjaus

08.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kylätoiminta ry (K)

Käsittely

09.10.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (K)

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys.

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

22.10.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

23.10.2013

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

24.10.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 26/2013 vp

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 25.09.2013

Käsittely päättynyt 17.10.2013 PuVL 8/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.09.2013

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

02.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön johtaja, talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö

- neuvotteleva virkamies Timo Rivinoja, puolustusministeriö (K)

- suunnittelupäällikkö, kontra-amiraali Kari Takanen, Pääesikunta (K)

- ylitarkastaja Sanna Forsman, Pääesikunta

03.10.2013

Valmistava keskustelu

10.10.2013

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos - versio 0.1

15.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- vapaaehtoisen maanpuolustustyön neuvottelukunta (K)

17.10.2013

Yksityiskohtainen käsittely

- Lausuntoluonnos - versio 0.1

Valmistunut:

- PuVL 8/2013 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 25.09.2013

Käsittely päättynyt 23.10.2013 SiVL 18/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

17.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylijohtaja Hannu Sirén, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- johtaja Kirsi Kangaspunta, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- johtaja Tuula Lybeck, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- johtaja Matti Väisänen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

Asian ilmoittaminen

25.09.2013

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

25.09.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

03.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, valtioneuvoston kanslia (K)

- pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia (K)

- johtaja Riikka Heikinheimo, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

04.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- neuvotteleva virkamies Jaana Walldén, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- työmarkkinaneuvos Teija Felt, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- rehtori Pekka Tauriainen, Vantaan kaupunki (K)

- pääsihteeri Olli Joensuu, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (K)

- toiminnanjohtaja Mari Ahonen-Walker, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (K)

- johtaja Aarne Kiviniemi, Sininauhaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Kieliparlamentin kannanotto

09.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetustoimen johtaja Rauno Jarnila, Helsingin kaupunki (K)

- apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen, Oulun kaupunki (K)

- projektipäällikkö, rehtori, Timo Kettunen, Oulun kaupunki

- yksikön esimies Ville Koikkalainen, Vamos - Etsivä nuorisotyö (K)

- palvelualuejohtaja Ulla Nord, VAMOS - Etsivä nuorisotyö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK (K)

- Akava ry (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- Suomen Yrittäjät (K)

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys

11.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari, Saamelaiskäräjät (K)

- rehtori Toini Sanila, Inarin kunta (K)

- verksamhetsledare, toiminnanjohtaja Peter Rolin, Ungdomsverkstaden Sveps (K)

- erikoistutkija Sanna Aaltonen, Nuorisotutkimusseura ry (K)

- pääsihteeri Minna Paajanen, Valtion liikuntaneuvosto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Giellagas-instituutti, Oulun yliopisto

- Suomen Kansanopistoyhdistys

15.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaispormestari Olli-Poika Parviainen, Tampereen kaupunki (K)

- varapuheenjohtaja Satu Haime, Suomen opinto-ohjaajat ry (K)

16.10.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

22.10.2013

Merkitty saapuneeksi

- Opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys 21.10.2013

23.10.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 24.09.2013

Käsittely päättynyt 24.10.2013 StVL 17/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

24.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- peruspalveluministeri Susanna Huovinen,

Asian ilmoittaminen

25.09.2013

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

26.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Outi Luoma-aho, valtiovarainministeriö (K)

- budjettineuvos Jouko Narikka, valtiovarainministeriö (K)

- talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Minna Liuttu, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- erityisasiantuntija Tero Tyni, Suomen Kuntaliitto (K)

27.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, (K)

03.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Kai Ollikainen, Kela (K)

- ylijohtaja Marja Vaarama, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

04.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela (K)

- johtava asiantuntija Päivi Hämäläinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- kehittämispäällikkö Vesa Jormanainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

10.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Kuulemisena teema: päihdeäitien hoito

- pääsihteeri Mirjam Kalland, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (K)

- kehittämispäällikkö Maarit Andersson, Ensi- ja turvakotien liitto (K)

10.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Kuulemisen teema: tutkimustoiminta

- alivaltiosihteeri Timo Lankinen, Valtioneuvoston kanslia (K)

- johtava tutkija Pertti Honkanen, Kela (K)

- johtaja Tarja K. Ikäheimonen, Säteilyturvakeskus (K)

- pääjohtaja Pekka Puska, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- toiminta-alueen johtaja Anna-Liisa Pasanen, Työterveyslaitos (K)

10.10.2013

Merkitty saapuneeksi

- Kelan lisäselvitys

17.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Kuulemisen teema: eläkevalmistelu

- ylijohtaja Outi Antila, sosiaali- ja terveysministeriö

- toimitusjohtaja Jukka Rantala, Eläketurvakeskus

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

22.10.2013

Yleiskeskustelu

24.10.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 17/2013 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 18.09.2013

Käsittely päättynyt 23.10.2013 TaVL 28/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

18.09.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asian ilmoittaminen

25.09.2013

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

25.09.2013

Pyydetty kirjallinen lausunto:

26.09.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- teollisuusneuvos Sakari Immonen, työ- ja elinkeinoministeriö

- johtaja Jouni Hakala, Suomen Teollisuussijoitus Oy (K)

- hallintojohtaja Risto Huopaniemi, Finnvera Oyj (K)

- johtaja Jukka Häyrynen, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

- rahoitusasiantuntija Tommi Toivola, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät (K)

- asiantuntija Vesa Vuorenkoski, Akava ry (K)

- elinkeinoasioiden päällikkö Antti Aarnio, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (K)

- Palkansaajien tutkimuslaitos PT (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

Ei huomautettavaa:

- Energiateollisuus ry:n ilmoitus 25.9.2013

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

04.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Erkki K. M. Leppävuori, Teknologian tutkimuskeskus VTT (K)

- ohjelmajohtaja Hannu Idman, Geologian tutkimuskeskus

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry (K)

08.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Matti Pohjola, (K)

- toimistopäällikkö Katja Taipalus, Suomen Pankki (K)

- professori Ari Hyytinen, (K)

- PK-johtaja Pentti Mäkinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

11.10.2013

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n lisäselvitys 9.10.2013

Valmistava keskustelu

17.10.2013

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 17.10.2013

Yksityiskohtainen käsittely

23.10.2013

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- Lausuntoluonnos 23.10.2013

Valmistunut:

- TaVL 28/2013 vp

Tulevaisuusvaliokunta

Saapunut: 24.09.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.09.2013

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

27.09.2013

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

11.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Jari Konttinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- johdon tuki -yksikön johtaja Pentti Pulkkinen, Suomen Akatemia (K)

- johtaja Teija Lahti-Nuuttila, Tekes (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Epävirallinen keskustelu

16.10.2013

Epävirallinen keskustelu

18.10.2013

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos 18.10.2013

25.10.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- lausuntoluonnos 25.10.2013

Valmistunut:

- TuVL 3/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 25.09.2013

Käsittely päättynyt 24.10.2013 TyVL 11/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

01.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Taina Eckstein, valtiovarainministeriö (K)

- työmarkkinaneuvos Raija Saastamoinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Hanna Onwen-Huma, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Mikko Juvonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

03.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eläke- ja työura-asioiden päällikkö Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- pääekonomisti Ralf Sund, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- ekonomisti Heikki Taulu, Akava ry (K)

- johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkula, Suomen Yrittäjät ry (K)

- puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

04.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ekonomisti Leena Kerkelä, Pellervon Taloustutkimus PTT (K)

- erikoistutkija Petri Böckerman, Palkansaajien tutkimuslaitos (K)

- tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Elinkeinoelämän keskuliitto EK

08.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Liisa Winqvist, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Päivi Laatikainen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- johtaja Georg Henrik Wrede, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- opetusneuvos Elise Virnes, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- yksikön päällikkö Merja Ekqvist, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- kehittämispäällikkö Seija Mustonen, Oulun kaupunki (K)

- asiantuntija Heli Markkula, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (K)

- terveyspoliittinen asiantuntija Kirsi Kosonen, Invalidiliitto ry (K)

10.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jarmo Ukkonen, Uudenmaan TE-toimisto (K)

- palvelujohtaja Riku Immonen, Pirkanmaan TE-toimisto (K)

- kehittämispäällikkö Jouni Toikkanen, Työterveyslaitos (K)

- erikoissuunnittelija Kirsi-Marja Lehtelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- pääsihteeri Hannele Varsa, tasa-arvoasiain neuvottelukunta (K)

- erityisasiantuntija Tommi Eskonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- puheenjohtaja, toiminnan koordinoija Joe Majanen, Turun Seudun Työttömät TST ry

- toiminnanjohtaja Mari Ahonen-Walker, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (K)

11.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ensi- ja turvakotien liitto (K)

Epävirallinen keskustelu

15.10.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

22.10.2013

Yleiskeskustelu

24.10.2013

Yksityiskohtainen käsittely

24.10.2013

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriö

Jatkettu yleiskeskustelu

Valmistunut:

- TyVL 11/2013 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 24.09.2013

Käsittely päättynyt 22.10.2013 YmVL 26/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2013

Ilmoitettu, että valiokunta voi omasta aloitteestaan antaa lausunnon talousarvioesityksestä valtiovarainvaliokunnalle.

Käsittely

25.09.2013

Keskusteltiin asiasta.

03.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Lauri Taro, valtiovarainministeriö (K)

- kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö (K)

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö

- rahoitusylitarkastaja Timo Tähtinen, ympäristöministeriö

08.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Timo Tanninen, ympäristöministeriö (K)

- yli-insinööri Jorma Kaloinen, ympäristöministeriö

- lainsäädäntöneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö (K)

- vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen, Metsähallitus (K)

- yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Rontu, Suomen Kuntaliitto (K)

- apulaisjohtaja Mika Rontu, Suomen Vesilaitosyhdistys ry (K)

- suojelupäällikkö Jouni Nissinen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

09.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Armi Liinamaa, valtiovarainministeriö (K)

- ylijohtaja Helena Säteri, ympäristöministeriö (K)

- pääsuunnittelija Tommi Laanti, ympäristöministeriö

- johtaja Kari Salmi, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (K)

- asuntoasiantuntija Laura Hassi, Suomen Kuntaliitto (K)

- johtaja Aija Tasa, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön lisäselvitys.

16.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

Epävirallinen keskustelu

22.10.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 26/2013 vp