HE 112/2014

HE 112/2014

eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.09.2014 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 10.09.2014

Käsittely päättynyt 02.10.2014 HaVM 23/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

16.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, sisäministeriö (K)

- ylitarkastaja Sanna Virtanen, sisäministeriö (K)

- budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ulkoasiainministeriö (K)

- Poliisihallitus (K)

- Tulli (K)

- Maahanmuuttovirasto (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

19.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering (K)

23.09.2014

Epävirallinen keskustelu

24.09.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

30.09.2014

Merkitty saapuneeksi

- sisäministeriön asetusluonnos

02.10.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 23/2014 vp

​​​​