HE 113/2004

HE 113/2004

aserikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.06.2004 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 15.06.2004

Käsittely päättynyt 31.01.2007 LaVM 27/2006 vp

Käsittelyvaiheet

17.06.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

13.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Mika Lehtonen, sisäasiainministeriö (K)

- professori Pekka Koskinen, (K)

24.01.2007

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys 22.1.2007.

Käsittely

26.01.2007

Valmistava keskustelu

31.01.2007

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys 29.1.2007.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 27/2006 vp

​​​​