HE 113/2011

HE 113/2011

eduskunnalle laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.11.2011 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 11.11.2011

Käsittely päättynyt 07.02.2011 TaVM 10/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

15.11.2011

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asian ilmoittaminen

16.11.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

16.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Irmeli Vuori, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Harri Joiniemi, valtiovarainministeriö

- markkinavalvoja Paula Kirppu, Finanssivalvonta (K)

- johtava lakimies Jari Virta, Finanssialan Keskusliitto (K)

- kehityspäällikkö Antti Turunen, Euroclear Finland Oy

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

22.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Kalle Hirvonen, Verohallinto

- toimitusjohtaja Jari Kivihuhta, Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy

- toimitusjohtaja Ari Kaaro, Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj

- professori Marko Seppä, (K)

24.11.2011

Merkitty saapuneeksi

- Verohallinnon lisäselvitys 23.11.2011

30.11.2011

Merkitty saapuneeksi

- Mietintöluonnos 30.11.2011

Jätetty asia pöydälle

02.12.2011

Yleiskeskustelu

07.12.2011

Merkitty saapuneeksi

- VM:n lisäselvitys 5.12.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 7.12.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 10/2011 vp