HE 113/2012

HE 113/2012

eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 21.09.2012

Käsittely päättynyt 25.10.2012 StVM 17/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

27.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Virpi Korhonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Sanna Pekkarinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- etuuspäällikkö Päivi Kaikkonen, Kansaneläkelaitos

- johtava lääkäri Pekka Koivisto, Kansaneläkelaitos (K)

- erityisasiantuntija Tero Tyni, Suomen Kuntaliitto (K)

Kirjaus

09.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Lauri Pelkonen, Lääkkeiden hintalautakunta

- toimitusjohtaja Jussi Merikallio, Lääketeollisuus ry (K)

- toiminnanjohtaja Heikki Bothas, Rinnakkaislääketeollisuus ry (K)

- hallituksen jäsen Sanna Raappana, Suomen Lääkerinnakkaistuojien yhdistys (K)

Merkitty saapuneeksi

- STM:n lisäselvitykset

Käsittely

16.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Matti Pöyry, Suomen Hammaslääkäriliitto (K)

- toimitusjohtaja Ilkka Oksala, Suomen Apteekkariliitto ry (K)

- pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

- toimitusjohtaja Antti Vatanen, Apteekkitavaratukkukauppiaat ry ATY (K)

- toiminnanjohtaja Ismo Partanen, Lääkäripalveluyritysten yhdistys ry (K)

23.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylilääkäri Jan Schugk, Elinkeinoelämän keskusliitto (K)

- ekonomisti Joonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Riitta Työläjärvi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- osastopäällikkö Outi Antila, sosiaali- ja terveysministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry

- Suomen Yrittäjät

- Terveyspalvelualan Liitto

24.10.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

25.10.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 17/2012 vp

​​​​