HE 114/2004

riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.06.2004 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 16.06.2004

Käsittely päättynyt 26.05.2005 LaVM 4/2005 vp

Käsittelyvaiheet

17.06.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

24.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tatu Leppänen, oikeusministeriö (K)

- laamanni Teuri Brunila, (K)

- hovioikeudenneuvos Tapani Vasama, Kouvolan hovioikeus (K)

- laamanni Heikki Mikkola, Espoon käräjäoikeus (K)

- johtava yleinen oikeusavustaja Liisa Vehmas-Turunen, Helsingin oikeusaputoimisto (K)

I käsittely

26.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- käräjätuomari Pekka Louhelainen, Käräjäoikeustuomarit ry (K)

- asianajaja Petri Taivalkoski, Suomen Asianajajaliitto (K)

- puheenjohtaja Arsi Rantanen, Julkiset Oikeusavustajat ry (K)

- projektikoordinaattori Tero Leino, Suomen Kuluttajaliitto ry (K)

Jatkettu I käsittely

02.12.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeustieteen kandidaatti Maija Auvinen, (K)

- oikeustieteen tohtori Kaijus Ervasti, (K)

- professori Antti Jokela, (K)

- professori Juha Lappalainen, (K)

Merkitty saapuneeksi

- professori Jyrki Virolaisen kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Psykologiliitto ry:n kirjallinen lausunto.

08.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tatu Leppänen, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

13.05.2005

Yleiskeskustelu

25.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- professori Olli Mäenpään ja professori Veli-Pekka Viljasen kirjalliset lausunnot.

26.05.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 4/2005 vp