HE 115/2007

laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta ja

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.10.2007 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 16.10.2007 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 12.10.2007

Käsittely päättynyt 23.11.2007 LiVM 13/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

16.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- merenkulkuneuvos Aila Salminen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- budjettineuvos Esko Tainio, valtiovarainministeriö

Kirjaus

17.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

17.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

17.10.2007

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

18.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Hans Ahlström, Ahvenanmaan varustamoyhdistys - Ålands Redarförening (K)

- Rahtialusyhdistys

- puheenjohtaja Simo Zitting, Suomen Merimies-Unioni ry (K)

- osastopäällikkö Jukka Kantola, Suomen Varustamoyhdistys ry (K)

23.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Markku Mylly, Merenkulkulaitos (K)

- järjestösihteeri Reima Angerman, Suomen Konepäällystöliitto (K)

21.11.2007

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 8/2007 vp

22.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- merenkulkuneuvos Aila Salminen, liikenne- ja viestintäministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.11.2007

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 13/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 17.10.2007

Käsittely päättynyt 20.11.2007 TyVL 8/2007 vp

Käsittelyvaiheet

17.10.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

23.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Aila Salminen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lainsäädäntöjohtaja Tarja Kröger, työministeriö

- puheenjohtaja Simo Zitting, Suomen Merimies-Unioni SM-U ry (K)

- varatoiminnanjohtaja Timo Salminen, Suomen Laivanpäällystöliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Olof Widén, Rahtialusyhdistys ry (K)

- osastopäällikkö Jukka Kantola, Suomen Varustamoyhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ålands Redarförening rf (K)

- Suomen Konepäällystöliitto ry (K)

25.10.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Tapani Kajamaa, Merenkulkulaitos (K)

26.10.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Liikenne- ja viestintäministeriöltä ja työministeriöltä.

06.11.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- työministeriö (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

- Päätettiin kuulla vielä liikenne- ja viestintäministeriön ja työministeriön edustajia.

08.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Tarja Kröger, työministeriö (K)

- hallitusneuvos Aila Salminen, liikenne- ja viestintäministeriö

09.11.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Finnlines (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- merenkulkualan järjestöiltä.

13.11.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Merimies-Unioni ry (K)

- Suomen Laivanpäällystöliitto ry (K)

- Suomen Konepäällystöliitto ry (K)

- Suomen Varustamoyhdistys ry (K)

Jatkettu valmistava keskustelu

20.11.2007

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 8/2007 vp