HE 115/2009

HE 115/2009

Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.09.2009 ulkoasiainvaliokuntaan mietintöä varten

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 09.09.2009

Käsittely päättynyt 22.09.2009 UaVM 10/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori, ulkoasiainministeriö

22.09.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos - versio 0.1

Valmistunut:

- UaVM 10/2009 vp

​​​​