HE 115/2013

eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 25.09.2013

Käsittely päättynyt 07.11.2013 SiVM 7/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

01.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä, opetus- ja kulttuuriministeriö

- hallitusneuvos Merja Leinonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

02.10.2013

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

15.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus (K)

- erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen, Suomen Kuntaliitto (K)

- kehittämispäällikkö Nina Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- oppisopimusjohtaja Anne Vuorinen, Keudan oppisopimuskeskus (K)

- varapuheenjohtaja, rehtori Riitta Konkola, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry. (K)

22.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän oppilaitokset ry ELO

23.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry (K)

- Suomen museoliitto ry (K)

- Vapaa Sivistystyö ry (VST) (K)

24.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto (K)

- Suomen Sinfoniaorkesterit ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

07.11.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi