HE 116/2004

laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.06.2004 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 16.06.2004

Käsittely päättynyt 24.09.2004 VaVP 14/2004 vp

Käsittelyvaiheet

16.06.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

16.06.2004

Päätetty lähettää asia hallinto- ja tarkastusjaostoon (HtJ)

Jatkettu I käsittely

24.09.2004

Esitelty hallinto- ja tarkastusjaoston (HtJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVP 14/2004 vp

Hallinto- ja tarkastusjaosto

15.09.2004

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, liikenne- ja viestintäministeriö

- hallitusneuvos Miliza Vasiljeff, valtiovarainministeriö (K)

- pääjohtaja Mikko Talvitie, Ilmailulaitos

22.09.2004

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- mietintöluonnos