HE 116/2005

HE 116/2005

vuoden 2006 tuloveroasteikkolaiksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.09.2005 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 104/2005

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 23.09.2005

Käsittely päättynyt 25.11.2005 VaVM 33/2005 vp

Käsittelyvaiheet

23.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Jatkettu I käsittely

23.09.2005

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

25.11.2005

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 104/2005 vp - LA 104/2005 vp

Valmistunut:

- VaVM 33/2005 vp

Verojaosto

30.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Reino Niinivaara, valtiovarainministeriö (K)

- ylitarkastaja Matti Merisalo, Verohallitus

07.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara, Elinkeinoelämän keskusliitto

- osastopäällikkö Hannele Ranta-Lassila, Keskuskauppakamari

- tutkimuspäällikkö Eugen Koev, Akava ry

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

- ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- veroasiantuntija Leena Romppainen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- ekonomisti Jenni Oksanen, Veronmaksajain Keskusliitto (K)

18.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Juha Mynttinen, Suomen Kuntaliitto (K)

15.11.2005

Epävirallinen keskustelu

18.11.2005

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Merkitty saapuneeksi

- Valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta - VENK:n kirjallinen lausunto.

22.11.2005

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

​​​​