HE 116/2011

eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n ja 7

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.11.2011 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 22.11.2011

Käsittely päättynyt 09.12.2011 LaVM 12/2011 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.11.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.12.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 12/2011 vp