HE 116/2012

HE 116/2012

eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta ja 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 24.09.2012

Käsittely päättynyt 07.11.2012 StVM 20/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.10.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 25/2012 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Virpi Vuorinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Eva Ojala, Kansaneläkelaitos

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

07.11.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 20/2012 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 24.09.2012

Käsittely päättynyt 25.10.2012 PeVL 25/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

26.09.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

17.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Virpi Vuorinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Raija Huhtanen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

24.10.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- neuvotteleva virkamies Virpi Vuorisen kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

25.10.2012

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 25/2012 vp

​​​​