HE 116/2013

HE 116/2013

eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn yhdistettyHE 197/2013

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 25.09.2013

Käsittely päättynyt 04.12.2013 SiVM 11/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

03.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- hallitussihteeri Aino Still, opetus- ja kulttuuriministeriö

21.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen, Kela (K)

- sosiaalipoliittinen sihteeri Soile Koriseva, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- asiantuntija Antti Hallia, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

- edunvalvonta-asiantuntija Antti Seitamaa, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (K)

- sosiaalipoliittinen asiantuntija Milla Halme, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry. (K)

- Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry (K)

- Suomen yliopistot UNIFI ry (K)

03.12.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

03.12.2013

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 197/2013 vp

03.12.2013

Valmistava keskustelu

04.12.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Erillinen ratkaiseva käsittely

10.12.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 25.09.2013

Käsittely päättynyt 25.10.2013 PeVL 26/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

26.09.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

16.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- hallitussihteeri Aino Still, opetus- ja kulttuuriministeriö

- oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Epävirallinen keskustelu

24.10.2013

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

25.10.2013

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 26/2013 vp