HE 117/2006

laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain sekä

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.09.2006 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 18.09.2006

Käsittely päättynyt 13.10.2006 VaVM 17/2006 vp

Käsittelyvaiheet

19.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.09.2006

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

13.10.2006

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 17/2006 vp

Verojaosto

26.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Ilkka Lahti, Verohallitus

29.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara, Elinkeinoelämän keskusliitto (K)

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- veroasiantuntija Leena Romppainen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Keskuskauppakamarin kirjallinen lausunto.

06.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- VM:n kirjallinen lausunto.

10.10.2006

Valmistava keskustelu

13.10.2006

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.