HE 117/2012

HE 117/2012

eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osittain aikaistetusta indeksikorotuksesta vuonna 2013

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 24.09.2012

Käsittely päättynyt 25.10.2012 StVM 16/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.10.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen, sosiaali- ja terveysministeriö

- päämatemaatikko Jorma Jauhiainen, Kansaneläkelaitos

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

25.10.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

Valmistava keskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 16/2012 vp

​​​​