HE 117/2013

eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi

Ministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

???vkkesk_2???

???vkratk_1???

???vkpaat_1???

Täysistunto lähettänyt 24.09.2013 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 25.09.2013

Käsittely päättynyt 04.12.2013 SiVM 12/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Piritta Väinölä, opetus- ja kulttuuriministeriö

11.10.2013

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministerön lisäselvitys 11.10.2013

22.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- selvitysmies Markku Mattila, (K)

- pääjohtaja Aulis Pitkälä, Opetushallitus (K)

- erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto (K)

- vt. pääsihteeri Ville Pietiläinen, Koulutuksen arviointineuvosto (K)

- toiminnanjohtaja Liisa Savunen, Suomen yliopistot UNIFI ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Michael Uljens, Åbo Akademi (K)

27.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Piritta Väinölä, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- erikoissuunnittelija Risto Hietala, Koulutuksen arviointineuvoston sihteeristö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Opetushallitus (K)

- Korkeakoulujen arviointineuvosto (K)

- Koulutuksen arviointineuvosto (K)

29.11.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.12.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi