HE 117/2014

HE 117/2014

eduskunnalle laiksi kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.09.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 24.09.2014 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 24.09.2014 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 24.09.2014

Käsittely päättynyt 21.10.2014 StVL 11/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

24.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Silja Hiironniemi, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Sari Kauppinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtaja Katariina Rautalahti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) (K)

- rahoituspäällikkö Markku Aho, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

- pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

Asian ilmoittaminen

25.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

25.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Juhani Rantamäki, Kansaneläkelaitos

- kehittämispäällikkö Merja Mikkola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- erityisasiantuntija Arto Koski, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Ellen Vogt, Suomen Kuntaliitto

- johtava ylitarkastaja Eija Hynninen-Joensivu, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

03.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

07.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vantaan kaupunki (K)

- Tampereen kaupunki (K)

08.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Hämeenlinnan kaupunki (K)

14.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Jyväskylän kaupunki (K)

15.10.2014

Valmistava keskustelu

21.10.2014

Esitelty lausuntoluonnos

21.10.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 11/2014 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 25.09.2014

Käsittely päättynyt 28.11.2014 HaVM 31/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

25.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

25.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.10.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 11/2014 vp

23.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Silja Hiironniemi, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö (K)

- työmarkkinaneuvos Teija Felt, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Sari Kauppinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- opetusneuvos Jussi Pihkala, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- hallitussihteeri Ville Koponen, ympäristöministeriö (K)

24.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutettu (K)

- rahoituspäällikkö Markku Aho, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA (K)

- johtaja Katariina Rautalahti, Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö

06.11.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 13/2014 vp

07.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Juhani Rantamäki, Kansaneläkelaitos

- erityisasiantuntija Arto Koski, Suomen Kuntaliitto (K)

- pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lopen kunta (K)

- Vaasan kaupunki (K)

- Kouvolan kaupunki (K)

- Vantaan kaupunki (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- oikeustieteen ja valtiotieteiden tohtori Pekka Hallberg, (K)

12.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- vastine

- valtiovarainministeriö (K)

14.11.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

21.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Opetushallitus (K)

Yleiskeskustelu

25.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- vastineen täydennys

- valtiovarainministeriö (K)

26.11.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- luonnos + täydennys

28.11.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 31/2014 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 25.09.2014

Käsittely päättynyt 04.11.2014 SiVL 13/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

14.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö (K)

- projektipäällikkö Sonja Manssila, valtiovarainministeriö

- opetusneuvos Jussi Pihkala, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

21.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus (K)

- kehittämispäällikkö Nina Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- kehittämispäällikkö Marja Lahtinen, Suomen Kuntaliitto (K)

23.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- nuorisojohtaja Jouni Erola, Joensuun kaupunki (K)

- sivistystoimenjohtaja Esa Santakallio, Riihimäen kaupunki (K)

- apulaiskaupunginjohtaja Heidi Nygren, Vantaan kaupunki (K)

24.10.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.11.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVL 13/2014 vp

​​​​