HE 118/2009

HE 118/2009

laiksi tuloverolain 48 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 21.09.2009

Käsittely päättynyt 13.11.2009 VaVM 34/2009 vp

Käsittelyvaiheet

22.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.09.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

13.11.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 34/2009 vp

Verojaosto

04.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jari Salokoski, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Riitta Kekäläinen, Verohallitus

06.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Kari Valonen, maa- ja metsätalousministeriö

- johtaja Timo Sipilä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- veroasiantuntija Satu Grekin, Suomen Yrittäjät ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Keskuskauppakamari (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC (K)

- Veronmaksajain Keskusliitto (K)

13.11.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

​​​​