HE 118/2010

laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain ja Kansaneläkelaitoksesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.09.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 08.09.2010

Käsittely päättynyt 05.10.2010 StVM 21.10.2010

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

30.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Erik Strömberg, valtiovarainministeriö

- osastopäällikkö Pasi Lankinen, Kansaneläkelaitos (K)

- johtaja Pertti Männistö, Kuntien eläkevakuutus

- puheenjohtaja Brita Järvinen, Kelan toimihenkilöt ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö

05.10.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 21.10.2010