HE 118/2012

HE 118/2012

eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2012 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 21.09.2012

Käsittely päättynyt 27.09.2012 StVM 11/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.09.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.09.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylimatemaatikko Mikko Kuusela, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman, sosiaali- ja terveysministeriö

- asiantuntija Antti Tanskanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.09.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 11/2012 vp