HE 119/2008

HE 119/2008

laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2008 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 110/2007

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 22.09.2008

Käsittely päättynyt 03.12.2008 SiVM 9/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.10.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Merja Leinonen, opetusministeriö

- hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä, opetusministeriö

07.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Päivi Rajala, Suomen Kuntaliitto (K)

- koulutusasiain päällikkö Matti Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- puheenjohtaja Tapani Ranki, Suomen oppisopimuskoulutuksenjärjestäjät ry (K)

12.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varapuheenjohtaja, rehtori Ilppo Salonen, Iltakoulujen liitto IKLO (K)

- kouluneuvos Raakel Tiihonen, Opetushallitus (K)

19.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jaana Walldén, opetusministeriö (K)

- oppisopimusjohtaja Tarmo Välikoski, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia (K)

Merkitty saapuneeksi

21.11.2008

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

25.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Marita Savola, opetusministeriö (K)

- opetusneuvos Merja Leinonen, opetusministeriö

- toiminnanjohtaja Heikki Sederlöf, Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten Liitto ry (K)

26.11.2008

Merkitty saapuneeksi

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

02.12.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

Valmistava keskustelu

03.12.2008

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 110/2007 vp

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

​​​​