HE 12/2003

laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 28.05.2003 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 28.05.2003 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 03.06.2003

Käsittely päättynyt 10.06.2003 PeVL 4/2003 vp

Käsittelyvaiheet

03.06.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

04.06.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

- hallitussihteeri Marketta Lehtonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Risto Eerola, oikeusministeriö (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

I käsittely

05.06.2003

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

10.06.2003

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 4/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 27.05.2003

Käsittely päättynyt 12.06.2003 MmVM 1/2003 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

28.05.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Pentti Lähteenoja, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ympäristöpäällikkö Jouko Kostamo, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

- varametsäjohtaja Timo Nyrhinen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

- osastopäällikkö Pertti Litmanen, Metsäteollisuus ry (K)

03.06.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

03.06.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Raimo Hakila, Satakunnan luonnonsuojelupiiri (K)

- viranomaispäällikkö Tapani Juhe, Lounais-Suomen metsäkeskus (K)

Merkitty saapuneeksi

- Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kirjallinen lausunto

Jatkettu I käsittely

10.06.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Pentti Lähteenoja, maa- ja metsätalousministeriö (K)

12.06.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Pentti Lähteenoja, maa- ja metsätalousministeriö

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 4/2003 vp

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 1/2003 vp