HE 12/2013

eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.03.2013 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 13.03.2013

Käsittely päättynyt 04.04.2013 LiVM 7/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.03.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

21.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Hannu Pennanen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- yksikönpäällikkö Kaisa Sainio, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

- yhteiskuntasuhdepäällikkö Nina Routti-Hietala, VR-yhtymä (K)

- toimitusjohtaja Kimmo Rahkamo, Proxion Train Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Liikennevirasto (K)

- Rautatievirkamiesliitto (K)

- Suomen Satamaliitto (K)

- Veturimiesten liitto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.04.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 7/2013 vp