HE 12/2014

HE 12/2014

eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 26.03.2014 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 27.03.2014

Käsittely päättynyt 17.06.2014 SiVM 7/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

01.04.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

01.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö

- hallitusneuvos Piritta Väinölä, opetus- ja kulttuuriministeriö

- opetusneuvos Petri Haltia, opetus- ja kulttuuriministeriö

- johtaja Pasi Kankare, Opetushallitus (K)

08.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Kirsi Rasinaho, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- koulutuspoliittinen asiamies Petri Lempinen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- asiantuntija Satu Ågren, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- johtaja Veli-Matti Lamppu, Suomen Yrittäjät (K)

- oppisopimusjohtaja Anna-Mari Leinonen, Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry (K)

- oppisopimusjohtaja Helinä Juhela, Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry (K)

06.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Jussi Leponiemi, Kemi-Tornionjokilaakson koulutuskuntayhtymä (K)

- kehitysjohtaja Jatta Herranen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (K)

- johtaja Liisa Sadeharju, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (K)

- varapuheenjohtaja Esa Juvonen, Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry (K)

06.05.2014

Merkitty saapuneeksi

- Jyväskylän ammattiopiston liikunnan ja terveystiedon opettajien kannanotto

08.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- edunvalvonta-asiantuntija Antti Seitamaa, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (K)

- varapuheenjohtaja Musa Jallow, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (K)

- puheenjohtaja Otto Ahoniemi, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (K)

15.05.2014

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys (EVTEC)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

- Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry

20.05.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto

- Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry

20.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vs. rehtori Maija Aaltola, Omnian ammattiopisto (K)

- rehtori Tiina Viitanen, Kelloseppäkoulu (K)

- rehtori Olavi Uitto, Bovallius-ammattiopisto (K)

- koulutusjohtaja Susanna Tauriainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- erityisasiantuntija Hanne Paila, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry (K)

22.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- palvelujohtaja Mika Helva, Turun kaupunki (K)

- oppisopimusjohtaja Anna-Mari Leinonen, Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry (K)

- erityisasiantuntija Inkeri Toikka, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (K)

- tutkija Marko Kantomaa, (K)

- varapuheenjohtaja, lehtori Riitta Mikkola, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry (K)

27.05.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

- Elinkeinoelämän oppilaitokset ry ELO

27.05.2014

Merkitty saapuneeksi

- Opetuslan ammattijärjestö OAJ

27.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- suunnittelupäällikkö Päivi Rajala, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

05.06.2014

Pyydetty lisäselvitys:

- oppisopimuskoulutuksesta

06.06.2014

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitys oppisopimuskoulutuksesta

12.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

17.06.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

​​​​