HE 120/2003

laiksi arkistolain muuttamisesta

Ministeriö: Opetusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.11.2003 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 05.11.2003

Käsittely päättynyt 05.12.2003 SiVM 6/2003 vp

Käsittelyvaiheet

06.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

07.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- korkeakouluneuvos Juhani Hakkarainen, opetusministeriö

Jatkettu I käsittely

11.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Jussi Nuorteva, Kansallisarkisto

- hallintojohtaja Anitta Hämäläinen, Kansallisarkisto (K)

- pääluottamusmies Tuula Partanen, Kansallisarkisto

02.12.2003

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

05.12.2003

Valmistunut:

- SiVM 6/2003 vp