HE 120/2005

HE 120/2005

laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.09.2005 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 22.09.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 23.09.2005

Käsittely päättynyt 30.11.2005 HaVM 23/2005 vp

Käsittelyvaiheet

23.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Jatkettu I käsittely

27.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Hannele Kerola, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos Arto Sulonen, sisäasiainministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Martti Kallio, Suomen Kuntaliitto (K)

28.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Eero Kuparinen, AKAVA:n Turun aluetoimikunta (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

10.11.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

15.11.2005

Epävirallinen keskustelu

23.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

25.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiovarainministeri Eero Heinäluoma,

29.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

II käsittely

30.11.2005

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 23/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 23.09.2005

Käsittely päättynyt 21.10.2005 PeVL 38/2005 vp

Käsittelyvaiheet

27.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Ennakkokäsittely

19.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Hannele Kerola, valtiovarainministeriö

- professori Mikael Hidén, (K)

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön, professori Aimo Ryynäsen sekä professori Kaarlo Tuorin kirjalliset lausunnot.

I käsittely

20.10.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

21.10.2005

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 38/2005 vp

​​​​