HE 120/2010

laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.09.2010 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 08.09.2010

Käsittely päättynyt 19.11.2010 YmVM 10/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Heli Huuhka, ympäristöministeriö (K)

- budjettineuvos Pekka Pelkonen, valtiovarainministeriö

- ylijohtaja Hannu Rossilahti, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

- erityisasiantuntija Eero Hiltunen, Suomen Kuntaliitto

- asuntotoimialan päällikkö, johtaja Aija Tasa, Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

- hallituksen puheenjohtaja Eric Hällström, Suomen Asumisoikeusasukkaat ry (K)

- toimitusjohtaja Marko Pyykkönen, Suomen asumisoikeusyhteisöt ry (K)

- hallituksen jäsen Virve Kuurne, Suomen Asumisoikeus Oy (K)

11.11.2010

Päätetty jatkokäsittelystä.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

17.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- S-Asunnot Oy (K)

Valmistava keskustelu

19.11.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 10/2010 vp