HE 120/2014

HE 120/2014

eduskunnalle työeläkelakien ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.09.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 25.09.2014

Käsittely päättynyt 30.09.2014 StVM 11/2014 vp

Käsittelyvaiheet

25.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Hanna Tossavainen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakiasiainpäällikkö Aino Lassila, Eläketurvakeskus

- lakiasiainjohtaja Anne Perälehto-Virkkala, Keva

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

26.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

26.09.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

26.09.2014

Valmistava keskustelu

30.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry (K)

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

30.09.2014

Esitelty mietintöluonnos

30.09.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 11/2014 vp

​​​​