HE 121/2009

HE 121/2009

laeiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.09.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 09.09.2009

Käsittely päättynyt 06.10.2009 VaVM 15/2009 vp

Käsittelyvaiheet

11.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.09.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

06.10.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 15/2009 vp

Verojaosto

18.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tanja Nurmi, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö

- ylitarkastaja Riitta Kekäläinen, Verohallitus

- energiainsinööri Antti Saastamoinen, Tullihallitus

29.09.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC (K)

30.09.2009

Valmistava keskustelu

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

​​​​