HE 121/2011

HE 121/2011

eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Ministeriö: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.11.2011 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 23.11.2011

Käsittely päättynyt 15.05.2012 SiVM 1/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.11.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

02.12.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Piritta Väinölä, opetus- ja kulttuuriministeriö

09.12.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- etuuspäällikkö Ilpo Lahtinen, Kela (K)

- sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- asiantuntija Antti Hallia, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

- puheenjohtaja Valtteri Aine, Suomen Lukiolaisten Liitto (K)

- edunvalvontasihteeri Jussi-Pekka Rode, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (K)

08.02.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- OKM:n vastine 3.2.2012

14.02.2012

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

02.05.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

15.05.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi