HE 122/2003

laiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 10

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.11.2003 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 06.11.2003

Käsittely päättynyt 25.11.2003 MmVM 3/2003 vp

Käsittelyvaiheet

07.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

07.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Vilppu Talvitie, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

18.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Tommi Siivonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

- asiamies Markku Väre, Metsäteollisuus ry (K)

- lakiasiainpäällikkö Ossi Malmberg, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

21.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Vilppu Talvitie, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

25.11.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 3/2003 vp